รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสโมสรโรตารีทั้งหมด 101 สโมสร

จำนวนสมาชิกที่มี Rotary ID ทั้งหมด 2573

tableToExcel

No. ชื่อสโมสร
Rotary Name
พื้นที่
Area
จังหวัด
Province
ครั้งที่ สมาชิก
Members
ประเภท
1 ยะลา 1 ยะลา

16

19 ท่าน

F

2 เบตง 1 ยะลา

0

16 ท่าน

F

3 ปัตตานี 2 ปัตตานี

0

13 ท่าน

F

4 นราธิวาส 2 นราธิวาส

13

26 ท่าน

F

5 หาดใหญ่ 3 สงขลา

15

23 ท่าน

F

6 หาดใหญ่นครินทร์ 3 สงขลา

20

20 ท่าน

F

7 หาดใหญ่อิสต์ 3 สงขลา

16

31 ท่าน

F

8 คอหงส์ 4 สงขลา

23

19 ท่าน

F

9 โคกเสม็ดชุน 4 สงขลา

19

30 ท่าน

F

10 นครหาดใหญ่ 4 สงขลา

0

26 ท่าน

F

11 ควนลัง - หาดใหญ่ 5 สงขลา

21

18 ท่าน

F

12 สตูล 5 สตูล

0

2 ท่าน

F

13 สงขลา 5 สงขลา

27

32 ท่าน

F

14 ช่อศรีตรัง 6 ตรัง

18

20 ท่าน

F

15 ทับเที่ยง 6 ตรัง

30

14 ท่าน

F

16 พัทลุง 6 พัทลุง

5

14 ท่าน

F

17 ตรัง 6 ตรัง

5

34 ท่าน

F

18 ป่าตองบีช 7 ภูเก็ต

0

20 ท่าน

F

19 ชิโนภูเก็ต 7 ภูเก็ต

0

16 ท่าน

F

20 ภูเก็ตเซ้าท์ 7 ภูเก็ต

0

34 ท่าน

F

21 ภูเก็ต 7 ภูเก็ต

16

17 ท่าน

F

22 เหมืองแร่ภูเก็ต 7 ภูเก็ต

0

26 ท่าน

F

23 จังซีลอน 8 ภูเก็ต

18

20 ท่าน

F

24 ทุ่งคา 8 ภูเก็ต

24

40 ท่าน

F

25 อันดามัน 8 ภูเก็ต

0

21 ท่าน

F

26 พรหมเทพภูเก็ต 8 ภูเก็ต

0

23 ท่าน

F

27 ตะกั่วป่า 9 พังงา

0

13 ท่าน

F

28 พังงา 9 พังงา

32

25 ท่าน

F

29 อันดามันพังงา 9 พังงา

0

18 ท่าน

F

30 เหลืองกระบี่ 10 กระบี่

11

21 ท่าน

F

31 กระบี่ 10 กระบี่

33

31 ท่าน

F

32 อ่าวลึก 10 กระบี่

0

10 ท่าน

F

33 นครศรีธรรมราช 11 นครศรีธรรมราช

0

26 ท่าน

F

34 ไม้เรียง-นครศรี 11 นครศรีธรรมราช

0

3 ท่าน

F

35 เมืองต้นน้ำชะอวด 11 นครศรีธรรมราช

0

19 ท่าน

F

36 พราวด์ นคร 12 นครศรีธรรมราช

0

24 ท่าน

F

37 ทุ่งสง 12 นครศรีธรรมราช

0

17 ท่าน

F

38 นครศรีวีรไทย 12 นครศรีธรรมราช

0

18 ท่าน

F

39 ศรีธรรมาโศกราช 12 นครศรีธรรมราช

43

21 ท่าน

F

40 สิชล-นครศรี 13 นครศรีธรรมราช

14

26 ท่าน

F

41 ท่าศาลา-นครศรี 13 นครศรีธรรมราช

7

24 ท่าน

F

42 โพธิ์เสด็จ-นครศรี 13 นครศรีธรรมราช

0

25 ท่าน

F

43 สุราษฎร์ธานี 14 สุราษฎร์ธานี

0

11 ท่าน

F

44 ศรีตาปี 14 สุราษฎร์ธานี

14

41 ท่าน

F

45 เพชรตาปี 14 สุราษฎร์ธานี

0

9 ท่าน

F

46 บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 14 สุราษฎร์ธานี

3

24 ท่าน

F

47 ระนอง 15 ระนอง

0

28 ท่าน

F

48 ชุมพร 15 ชุมพร

4

9 ท่าน

F

49 ปราณบุรี 16 ประจวบคีรีขันธ์

5

26 ท่าน

F

50 หัวหิน 16 ประจวบคีรีขันธ์

21

27 ท่าน

F

51 รอยัลหัวหิน 16 ประจวบคีรีขันธ์

0

51 ท่าน

F

52 ประจวบคีรีขันธ์ 16 ประจวบคีรีขันธ์

0

13 ท่าน

F

53 ชะอำ 17 เพชรบุรี

0

10 ท่าน

F

54 เพชรบุรี 17 เพชรบุรี

0

19 ท่าน

F

55 เขาวัง 17 เพชรบุรี

0

34 ท่าน

F

56 สมุทรสงคราม 18 สมุทรสงคราม

2

24 ท่าน

F

57 สมุทรสาคร 18 สมุทรสาคร

15

24 ท่าน

F

58 บ้านแพ้ว 18 สมุทรสาคร

8

29 ท่าน

F

59 กระทุ่มแบน 18 สมุทรสาคร

0

13 ท่าน

F

60 แก่นจันทน์ 19 ราชบุรี

0

32 ท่าน

F

61 พลอยราชบุรี 19 ราชบุรี

0

62 ท่าน

F

62 ราชบุรี 19 ราชบุรี

31

36 ท่าน

F

63 โพธาราม 20 ราชบุรี

1

19 ท่าน

F

64 บ้านโป่ง 20 ราชบุรี

0

36 ท่าน

F

65 หลักห้า-ดำเนิน 20 ราชบุรี

22

11 ท่าน

F

66 ลัดหลวง 21 สมุทรปราการ

7

21 ท่าน

F

67 พระประแดง 21 สมุทรปราการ

7

22 ท่าน

F

68 พระสมุทรเจดีย์ 21 สมุทรปราการ

28

25 ท่าน

F

69 ปู่เจ้าสมิงพราย 22 สมุทรปราการ

28

22 ท่าน

F

70 เอราวัณ 22 สมุทรปราการ

0

18 ท่าน

F

71 สำโรง 22 สมุทรปราการ

25

25 ท่าน

F

72 เทพารักษ์ 22 สมุทรปราการ

31

15 ท่าน

F

73 บางบ่อ 23 สมุทรปราการ

0

9 ท่าน

F

74 สมุทรปราการ 23 สมุทรปราการ

0

17 ท่าน

F

75 บางพลี 23 สมุทรปราการ

3

13 ท่าน

F

76 นครปฐม 24 นครปฐม

27

69 ท่าน

F

77 พุทธมณฑล 24 นครปฐม

1

20 ท่าน

F

78 ดอนตูม 24 นครปฐม

0

32 ท่าน

F

79 ไร่ขิงสามพราน 24 นครปฐม

6

20 ท่าน

F

80 กำแพงแสน 25 นครปฐม

0

16 ท่าน

F

81 พระปฐมเจดีย์ 25 นครปฐม

28

63 ท่าน

F

82 บางเลน 25 นครปฐม

0

22 ท่าน

F

83 ทวารวดี 25 นครปฐม

0

17 ท่าน

F

84 สนามจันทร์ 26 นครปฐม

0

47 ท่าน

F

85 นครชัยศรี 26 นครปฐม

4

7 ท่าน

F

86 สามพราน 26 นครปฐม

0

9 ท่าน

F

87 กาญจนบุรี 27 กาญจนบุรี

2

44 ท่าน

F

88 ทองผาภูมิ 27 กาญจนบุรี

0

11 ท่าน

F

89 มณีกาญจน์ 27 กาญจนบุรี

0

34 ท่าน

F

90 อีคลับภาค 3330 27 กาญจนบุรี

0

8 ท่าน

F

91 นเรศวร - กาญจนบุรี 27 กาญจนบุรี

13

28 ท่าน

F

92 ท่าเรือ-กาญจนบุรี 28 กาญจนบุรี

0

23 ท่าน

F

93 ท่าม่วง 28 กาญจนบุรี

29

26 ท่าน

F

94 ลูกแก-กาญจนบุรี 28 กาญจนบุรี

2

27 ท่าน

F

95 เพชรสุพรรณ 29 สุพรรณบุรี

0

20 ท่าน

F

96 สุพรรณบุรี 29 สุพรรณบุรี

0

36 ท่าน

F

97 สุพรรณิการ์ 29 สุพรรณบุรี

16

48 ท่าน

F

98 ป่าเลไลยก์ 30 สุพรรณบุรี

10

28 ท่าน

F

99 อู่ทอง 30 สุพรรณบุรี

52

31 ท่าน

E

100 สองพี่น้อง 30 สุพรรณบุรี

11

29 ท่าน

F

101 สมุย-พะงัน 31 สุราษฎร์ธานี

0

39 ท่าน

F


*หมายเหตุ
A: 90-100 --> 0 สโมสร
B: 80-89 --> 0 สโมสร
C: 70-79 --> 0 สโมสร
D: 60-69 --> 0 สโมสร
E: 50-59 --> 0 สโมสร
F: ต่ำกว่า 50 --> 101 สโมสร