รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสโมสรโรตารีทั้งหมด 103 สโมสร

จำนวนสมาชิกที่มี Rotary ID ทั้งหมด 2576

tableToExcel

No. ชื่อสโมสร
Rotary Name
พื้นที่
Area
จังหวัด
Province
ครั้งที่ สมาชิก
Members
ประเภท
1 ยะลา 1 ยะลา

16

14 ท่าน

F

2 เบตง 1 ยะลา

0

15 ท่าน

F

3 ปัตตานี 2 ปัตตานี

0

9 ท่าน

F

4 นราธิวาส 2 นราธิวาส

13

30 ท่าน

F

5 หาดใหญ่ 3 สงขลา

15

24 ท่าน

F

6 หาดใหญ่นครินทร์ 3 สงขลา

20

22 ท่าน

F

7 หาดใหญ่อีสท์ 3 สงขลา

16

32 ท่าน

F

8 คอหงส์ 4 สงขลา

23

14 ท่าน

F

9 โคกเสม็ดชุน 4 สงขลา

19

32 ท่าน

F

10 นครหาดใหญ่ 4 สงขลา

0

24 ท่าน

F

11 ควนลัง - หาดใหญ่ 5 สงขลา

21

18 ท่าน

F

12 สตูล 5 สตูล

0

20 ท่าน

F

13 สงขลา 5 สงขลา

27

29 ท่าน

F

14 ช่อศรีตรัง 6 ตรัง

18

20 ท่าน

F

15 ทับเที่ยง 6 ตรัง

30

15 ท่าน

F

16 พัทลุง 6 พัทลุง

5

14 ท่าน

F

17 ตรัง 6 ตรัง

5

42 ท่าน

F

18 ป่าตองบีช 7 ภูเก็ต

0

40 ท่าน

F

19 ชิโนภูเก็ต 7 ภูเก็ต

0

16 ท่าน

F

20 ภูเก็ตเซ้าท์ 7 ภูเก็ต

0

32 ท่าน

F

21 ภูเก็ต 7 ภูเก็ต

16

19 ท่าน

F

22 เหมืองแร่ภูเก็ต 7 ภูเก็ต

0

42 ท่าน

F

23 จังซีลอน 8 ภูเก็ต

18

22 ท่าน

F

24 ทุ่งคา 8 ภูเก็ต

24

42 ท่าน

F

25 อันดามัน 8 ภูเก็ต

0

24 ท่าน

F

26 พรหมเทพภูเก็ต 8 ภูเก็ต

0

15 ท่าน

F

27 ราไวย์บีช 8 ภูเก็ต

0

3 ท่าน

F

28 ตะกั่วป่า 9 พังงา

0

12 ท่าน

F

29 พังงา 9 พังงา

32

30 ท่าน

F

30 เหลืองกระบี่ 10 กระบี่

11

19 ท่าน

F

31 กระบี่ 10 กระบี่

33

33 ท่าน

F

32 อ่าวลึก 10 กระบี่

0

12 ท่าน

F

33 นครศรีธรรมราช 11 นครศรีธรรมราช

0

27 ท่าน

F

34 ทุ่งสง 11 นครศรีธรรมราช

0

18 ท่าน

F

35 ไม้เรียง-นครศรี 11 นครศรีธรรมราช

0

5 ท่าน

F

36 พราวด์ นคร 12 นครศรีธรรมราช

0

23 ท่าน

F

37 นครศรีวีรไทย 12 นครศรีธรรมราช

0

18 ท่าน

F

38 ศรีธรรมาโศกราช 12 นครศรีธรรมราช

43

19 ท่าน

F

39 เมืองต้นน้ำชะอวด 12 นครศรีธรรมราช

0

20 ท่าน

F

40 สิชล-นครศรี 13 นครศรีธรรมราช

14

29 ท่าน

F

41 ท่าศาลา-นครศรี 13 นครศรีธรรมราช

7

21 ท่าน

F

42 โพธิ์เสด็จ-นครศรี 13 นครศรีธรรมราช

0

24 ท่าน

F

43 สุราษฎร์ธานี 14 สุราษฎร์ธานี

0

15 ท่าน

F

44 ศรีตาปี 14 สุราษฎร์ธานี

14

41 ท่าน

F

45 เพชรตาปี 14 สุราษฎร์ธานี

0

9 ท่าน

F

46 บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 14 สุราษฎร์ธานี

3

18 ท่าน

F

47 ระนอง 15 ระนอง

0

30 ท่าน

F

48 ชุมพร 15 ชุมพร

4

8 ท่าน

F

49 ปราณบุรี 16 ประจวบคีรีขันธ์

5

23 ท่าน

F

50 หัวหิน 16 ประจวบคีรีขันธ์

21

24 ท่าน

F

51 รอยัลหัวหิน 16 ประจวบคีรีขันธ์

0

57 ท่าน

F

52 ประจวบคีรีขันธ์ 16 ประจวบคีรีขันธ์

0

9 ท่าน

F

53 ชะอำ 17 เพชรบุรี

0

18 ท่าน

F

54 เพชรบุรี 17 เพชรบุรี

0

11 ท่าน

F

55 เขาวัง 17 เพชรบุรี

0

17 ท่าน

F

56 สมุทรสงคราม 18 สมุทรสงคราม

2

30 ท่าน

F

57 สมุทรสาคร 18 สมุทรสาคร

15

26 ท่าน

F

58 บ้านแพ้ว 18 สมุทรสาคร

8

36 ท่าน

F

59 กระทุ่มแบน 18 สมุทรสาคร

0

15 ท่าน

F

60 แก่นจันทน์ 19 ราชบุรี

0

31 ท่าน

F

61 พลอยราชบุรี 19 ราชบุรี

0

49 ท่าน

F

62 ราชบุรี 19 ราชบุรี

31

33 ท่าน

F

63 หลักเมืองราช 19 ราชบุรี

0

22 ท่าน

F

64 โพธาราม 20 ราชบุรี

1

19 ท่าน

F

65 บ้านโป่ง 20 ราชบุรี

0

26 ท่าน

F

66 หลักห้า-ดำเนิน 20 ราชบุรี

22

10 ท่าน

F

67 กรับใหญ่ 20 ราชบุรี

0

21 ท่าน

F

68 ลัดหลวง 21 สมุทรปราการ

7

17 ท่าน

F

69 พระประแดง 21 สมุทรปราการ

7

22 ท่าน

F

70 พระสมุทรเจดีย์ 21 สมุทรปราการ

28

22 ท่าน

F

71 ปู่เจ้าสมิงพราย 22 สมุทรปราการ

28

22 ท่าน

F

72 เอราวัณ 22 สมุทรปราการ

0

12 ท่าน

F

73 สำโรง 22 สมุทรปราการ

25

20 ท่าน

F

74 เทพารักษ์ 22 สมุทรปราการ

31

19 ท่าน

F

75 บางบ่อ 23 สมุทรปราการ

0

9 ท่าน

F

76 สมุทรปราการ 23 สมุทรปราการ

0

16 ท่าน

F

77 บางพลี 23 สมุทรปราการ

3

8 ท่าน

F

78 นครปฐม 24 นครปฐม

27

52 ท่าน

F

79 พุทธมณฑล 24 นครปฐม

1

22 ท่าน

F

80 ดอนตูม 24 นครปฐม

0

32 ท่าน

F

81 ไร่ขิงสามพราน 24 นครปฐม

6

22 ท่าน

F

82 กำแพงแสน 25 นครปฐม

0

17 ท่าน

F

83 พระปฐมเจดีย์ 25 นครปฐม

28

56 ท่าน

F

84 บางเลน 25 นครปฐม

0

19 ท่าน

F

85 ทวารวดี 25 นครปฐม

0

18 ท่าน

F

86 สนามจันทร์ 26 นครปฐม

0

39 ท่าน

F

87 นครชัยศรี 26 นครปฐม

4

12 ท่าน

F

88 สามพราน 26 นครปฐม

0

5 ท่าน

F

89 กาญจนบุรี 27 กาญจนบุรี

2

45 ท่าน

F

90 ทองผาภูมิ 27 กาญจนบุรี

0

10 ท่าน

F

91 มณีกาญจน์ 27 กาญจนบุรี

0

35 ท่าน

F

92 อีคลับภาค 3330 27 กาญจนบุรี

0

10 ท่าน

F

93 นเรศวร - กาญจนบุรี 27 กาญจนบุรี

13

25 ท่าน

F

94 ท่าเรือ-กาญจนบุรี 28 กาญจนบุรี

0

21 ท่าน

F

95 ท่าม่วง 28 กาญจนบุรี

29

29 ท่าน

F

96 ลูกแก-กาญจนบุรี 28 กาญจนบุรี

2

22 ท่าน

F

97 เพชรสุพรรณ 29 สุพรรณบุรี

0

20 ท่าน

F

98 สุพรรณบุรี 29 สุพรรณบุรี

0

26 ท่าน

F

99 สุพรรณิการ์ 29 สุพรรณบุรี

16

40 ท่าน

F

100 ป่าเลไลยก์ 30 สุพรรณบุรี

10

26 ท่าน

F

101 อู่ทอง 30 สุพรรณบุรี

52

29 ท่าน

E

102 สองพี่น้อง 30 สุพรรณบุรี

11

34 ท่าน

F

103 สมุย-พะงัน 31 สุราษฎร์ธานี

0

39 ท่าน

F


*หมายเหตุ
A: 90-100 --> 0 สโมสร
B: 80-89 --> 0 สโมสร
C: 70-79 --> 0 สโมสร
D: 60-69 --> 0 สโมสร
E: 50-59 --> 0 สโมสร
F: ต่ำกว่า 50 --> 101 สโมสร