รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสโมสรโรตารีทั้งหมด 104 สโมสร

จำนวนสมาชิกที่มี Rotary ID ทั้งหมด 2635

tableToExcel

No. ชื่อสโมสร
Rotary Name
พื้นที่
Area
จังหวัด
Province
ครั้งที่ สมาชิก
Members
ประเภท
1 ยะลา 1 ยะลา

16

16 ท่าน

F

2 เบตง 1 ยะลา

0

15 ท่าน

F

3 ปัตตานี 2 ปัตตานี

0

10 ท่าน

F

4 นราธิวาส 2 นราธิวาส

13

20 ท่าน

F

5 หาดใหญ่ 3 สงขลา

15

30 ท่าน

F

6 หาดใหญ่นครินทร์ 3 สงขลา

20

16 ท่าน

F

7 หาดใหญ่อีสท์ 3 สงขลา

16

26 ท่าน

F

8 คอหงส์ 4 สงขลา

23

11 ท่าน

F

9 โคกเสม็ดชุน 4 สงขลา

19

36 ท่าน

F

10 นครหาดใหญ่ 4 สงขลา

0

24 ท่าน

F

11 ควนลัง - หาดใหญ่ 5 สงขลา

21

21 ท่าน

F

12 สตูล 5 สตูล

0

20 ท่าน

F

13 สงขลา 5 สงขลา

27

31 ท่าน

F

14 ช่อศรีตรัง 6 ตรัง

18

19 ท่าน

F

15 ทับเที่ยง 6 ตรัง

30

15 ท่าน

F

16 พัทลุง 6 พัทลุง

5

14 ท่าน

F

17 ตรัง 6 ตรัง

5

41 ท่าน

F

18 ป่าตองบีช 7 ภูเก็ต

0

44 ท่าน

F

19 ชิโนภูเก็ต 7 ภูเก็ต

0

21 ท่าน

F

20 ภูเก็ตเซ้าท์ 7 ภูเก็ต

0

33 ท่าน

F

21 ภูเก็ต 7 ภูเก็ต

16

20 ท่าน

F

22 เหมืองแร่ภูเก็ต 7 ภูเก็ต

0

44 ท่าน

F

23 จังซีลอน 8 ภูเก็ต

18

21 ท่าน

F

24 ทุ่งคา 8 ภูเก็ต

24

40 ท่าน

F

25 อันดามัน 8 ภูเก็ต

0

24 ท่าน

F

26 พรหมเทพภูเก็ต 8 ภูเก็ต

0

18 ท่าน

F

27 ราไวย์บีช 8 ภูเก็ต

0

9 ท่าน

F

28 ตะกั่วป่า 9 พังงา

0

13 ท่าน

F

29 พังงา 9 พังงา

32

27 ท่าน

F

30 เหลืองกระบี่ 10 กระบี่

11

19 ท่าน

F

31 กระบี่ 10 กระบี่

33

32 ท่าน

F

32 อ่าวลึก 10 กระบี่

0

12 ท่าน

F

33 นครศรีธรรมราช 11 นครศรีธรรมราช

0

27 ท่าน

F

34 ทุ่งสง 11 นครศรีธรรมราช

0

19 ท่าน

F

35 ไม้เรียง-นครศรี 11 นครศรีธรรมราช

0

5 ท่าน

F

36 พราวด์ นคร 12 นครศรีธรรมราช

0

25 ท่าน

F

37 นครศรีวีรไทย 12 นครศรีธรรมราช

0

18 ท่าน

F

38 ศรีธรรมาโศกราช 12 นครศรีธรรมราช

43

18 ท่าน

F

39 เมืองต้นน้ำชะอวด 12 นครศรีธรรมราช

0

22 ท่าน

F

40 สิชล-นครศรี 13 นครศรีธรรมราช

14

29 ท่าน

F

41 ท่าศาลา-นครศรี 13 นครศรีธรรมราช

7

21 ท่าน

F

42 โพธิ์เสด็จ-นครศรี 13 นครศรีธรรมราช

0

24 ท่าน

F

43 สุราษฎร์ธานี 14 สุราษฎร์ธานี

0

16 ท่าน

F

44 ศรีตาปี 14 สุราษฎร์ธานี

14

42 ท่าน

F

45 เพชรตาปี 14 สุราษฎร์ธานี

0

9 ท่าน

F

46 บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 14 สุราษฎร์ธานี

3

19 ท่าน

F

47 ระนอง 15 ระนอง

0

31 ท่าน

F

48 ชุมพร 15 ชุมพร

4

9 ท่าน

F

49 ปราณบุรี 16 ประจวบคีรีขันธ์

5

28 ท่าน

F

50 หัวหิน 16 ประจวบคีรีขันธ์

21

24 ท่าน

F

51 รอยัลหัวหิน 16 ประจวบคีรีขันธ์

0

64 ท่าน

F

52 ประจวบคีรีขันธ์ 16 ประจวบคีรีขันธ์

0

9 ท่าน

F

53 ชะอำ 17 เพชรบุรี

0

18 ท่าน

F

54 เพชรบุรี 17 เพชรบุรี

0

11 ท่าน

F

55 เขาวัง 17 เพชรบุรี

0

4 ท่าน

F

56 สมุทรสงคราม 18 สมุทรสงคราม

2

30 ท่าน

F

57 สมุทรสาคร 18 สมุทรสาคร

15

26 ท่าน

F

58 บ้านแพ้ว 18 สมุทรสาคร

8

36 ท่าน

F

59 กระทุ่มแบน 18 สมุทรสาคร

0

15 ท่าน

F

60 แก่นจันทน์ 19 ราชบุรี

0

31 ท่าน

F

61 พลอยราชบุรี 19 ราชบุรี

0

49 ท่าน

F

62 ราชบุรี 19 ราชบุรี

31

31 ท่าน

F

63 หลักเมืองราช 19 ราชบุรี

0

24 ท่าน

F

64 โพธาราม 20 ราชบุรี

1

19 ท่าน

F

65 บ้านโป่ง 20 ราชบุรี

0

27 ท่าน

F

66 หลักห้า-ดำเนิน 20 ราชบุรี

22

10 ท่าน

F

67 กรับใหญ่ 20 ราชบุรี

0

22 ท่าน

F

68 ลัดหลวง 21 สมุทรปราการ

7

13 ท่าน

F

69 พระประแดง 21 สมุทรปราการ

7

24 ท่าน

F

70 พระสมุทรเจดีย์ 21 สมุทรปราการ

28

22 ท่าน

F

71 ปู่เจ้าสมิงพราย 22 สมุทรปราการ

28

24 ท่าน

F

72 เอราวัณ 22 สมุทรปราการ

0

13 ท่าน

F

73 สำโรง 22 สมุทรปราการ

25

19 ท่าน

F

74 เทพารักษ์ 22 สมุทรปราการ

31

15 ท่าน

F

75 บางบ่อ 23 สมุทรปราการ

0

9 ท่าน

F

76 สมุทรปราการ 23 สมุทรปราการ

0

18 ท่าน

F

77 บางพลี 23 สมุทรปราการ

3

14 ท่าน

F

78 นครปฐม 24 นครปฐม

27

57 ท่าน

F

79 พุทธมณฑล 24 นครปฐม

1

24 ท่าน

F

80 ดอนตูม 24 นครปฐม

0

33 ท่าน

F

81 ไร่ขิงสามพราน 24 นครปฐม

6

24 ท่าน

F

82 กำแพงแสน 25 นครปฐม

0

18 ท่าน

F

83 พระปฐมเจดีย์ 25 นครปฐม

28

55 ท่าน

F

84 บางเลน 25 นครปฐม

0

19 ท่าน

F

85 ทวารวดี 25 นครปฐม

0

20 ท่าน

F

86 สนามจันทร์ 26 นครปฐม

0

36 ท่าน

F

87 นครชัยศรี 26 นครปฐม

4

6 ท่าน

F

88 สามพราน 26 นครปฐม

0

5 ท่าน

F

89 เมืองปฐมนคร 26 นครปฐม

0

42 ท่าน

F

90 กาญจนบุรี 27 กาญจนบุรี

2

37 ท่าน

F

91 ทองผาภูมิ 27 กาญจนบุรี

0

10 ท่าน

F

92 มณีกาญจน์ 27 กาญจนบุรี

0

36 ท่าน

F

93 อีคลับภาค 3330 27 กาญจนบุรี

0

10 ท่าน

F

94 นเรศวร - กาญจนบุรี 27 กาญจนบุรี

13

23 ท่าน

F

95 ท่าเรือ-กาญจนบุรี 28 กาญจนบุรี

0

23 ท่าน

F

96 ท่าม่วง 28 กาญจนบุรี

29

28 ท่าน

F

97 ลูกแก-กาญจนบุรี 28 กาญจนบุรี

2

24 ท่าน

F

98 เพชรสุพรรณ 29 สุพรรณบุรี

0

21 ท่าน

F

99 สุพรรณบุรี 29 สุพรรณบุรี

0

25 ท่าน

F

100 สุพรรณิการ์ 29 สุพรรณบุรี

16

46 ท่าน

F

101 ป่าเลไลยก์ 30 สุพรรณบุรี

10

27 ท่าน

F

102 อู่ทอง 30 สุพรรณบุรี

52

29 ท่าน

E

103 สองพี่น้อง 30 สุพรรณบุรี

11

26 ท่าน

F

104 สมุย-พะงัน 31 สุราษฎร์ธานี

0

39 ท่าน

F


*หมายเหตุ
A: 90-100 --> 0 สโมสร
B: 80-89 --> 0 สโมสร
C: 70-79 --> 0 สโมสร
D: 60-69 --> 0 สโมสร
E: 50-59 --> 0 สโมสร
F: ต่ำกว่า 50 --> 101 สโมสร