รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 22 ท่าน

สโมสร ปู่เจ้าสมิงพราย / Poochaosamingpraiลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

กุมภาพันธ์

1 24 24 0 100.00 %
2

กุมภาพันธ์

2 24 24 0 100.00 %
3

กุมภาพันธ์

3 24 24 0 100.00 %
4

มีนาคม

1 24 24 0 100.00 %
5

มีนาคม

2 24 24 0 100.00 %
6

มีนาคม

3 24 24 0 100.00 %
7

มีนาคม

4 24 24 0 100.00 %
8

มีนาคม

5 24 24 0 100.00 %
9

เมษายน

1 24 24 0 100.00 %
10

กรกฎาคม

1 24 23 1 100.00 %
11

กรกฎาคม

2 24 15 9 100.00 %
12

กรกฎาคม

3 24 12 11 95.83 %
13

กรกฎาคม

4 24 17 7 100.00 %
14

สิงหาคม

1 24 15 9 100.00 %
15

สิงหาคม

2 24 18 6 100.00 %
16

สิงหาคม

3 24 17 7 100.00 %
17

กันยายน

1 24 15 9 100.00 %
18

กันยายน

2 24 18 6 100.00 %
19

กันยายน

3 24 18 6 100.00 %
20

กันยายน

4 24 18 6 100.00 %
21

ตุลาคม

1 24 20 4 100.00 %
22

ตุลาคม

2 24 19 5 100.00 %
23

พฤศจิกายน

1 24 15 9 100.00 %
24

พฤศจิกายน

2 24 17 7 100.00 %
25

พฤศจิกายน

3 24 24 0 100.00 %
26

พฤศจิกายน

4 24 15 9 100.00 %
27

ธันวาคม

1 24 24 0 100.00 %
28

ธันวาคม

2 24 21 3 100.00 %