เอกสารดาวน์โหลด


ลำดับ เอกสารดาวน์โหลด
1 เอกสารงาน DISTRICT 3330 CLUB VIBRANT WORKSHOP
วันที่: 2022-08-08
2 ทำเนียบภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2567-2568
วันที่: 2024-05-21
3 การรณรงค์การบริจาคเข้ามูลนิธิโรตารี
วันที่: 2024-05-15
4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี
วันที่: 2024-05-15
5 นิตยสารโรตารีประเทศไทย
วันที่: 2024-05-02
6 คติพจน์และการประกาศ ปี 2567-68
วันที่: 2024-01-26
7 นิตยสารโรตารีประเทศไทย ฉบับเดือน ก.ย.-ต.ค.2566
วันที่: 2023-10-24
8 Vibrant Club Workshop - Foundation (Final TH Version)
วันที่: 2023-08-07
9 ENHANCE PARTICIPANT ENGAGEMENT _ ATTRACTING NEW MEMBERS
วันที่: 2023-08-07
10 Pre – Vibrant Club Workshop Rotary Foundation
วันที่: 2023-07-27
11 การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม ENHANCE PARTICIPANT ENGAGEMENT & ATTRACTING NEW MEMBERS
วันที่: 2023-07-26
12 การตรวจสุขภาพ สโมสรโรตารี (ROTARY CLUB HEALTH CHECK)
วันที่: 2023-07-26
13 Increasing our ability to adapt in rotary
วันที่: 2023-07-26
14 1-ฟอร์มMOU - บันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของสโมสร-มูลนิธิโรตารี (Word)(2023-2024).doc
วันที่: 2023-05-22
15 1-ฟอร์มMOU - บันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของสโมสร-มูลนิธิโรตารี(2023-2024).pdf
วันที่: 2023-05-22
16 2-Form MOU - Club Qualification memorandum of Understanding-The Rotary Foundation (Word)(2023-2024).docx
วันที่: 2023-05-22
17 2-Form MOU - Club Qualification memorandum of Understanding-The Rotary Foundation(2023-2024).pdf
วันที่: 2023-05-22
18 Form 2 - Request DDF for District Grant Project (ไทย_Eng.)(2023-2024).docx
วันที่: 2023-05-22
19 Form 2 - Request DDF for District Grant Project (ไทย_Eng.)(2023-2024).pdf
วันที่: 2023-05-22
20 Form 3 - District Grant Application (Word)(2023-2024).docx
วันที่: 2023-05-22
21 Form 3 - District Grant Application(2023-2024).pdf
วันที่: 2023-05-22
22 Form 3 - ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนระดับภาค (Word)(2023-2024).docx
วันที่: 2023-05-22
23 Form 3 - ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนระดับภาค(2023-2024).pdf
วันที่: 2023-05-22
24 Form 4 - ข้อมูลการสั่งจ่ายเงินสำหรับทุนสนับสนุนระดับภาค PAYEE INFORMATION FORM-TH & EN (Word)(2023-2024).doc
วันที่: 2023-05-22
25 Form 4 - ข้อมูลการสั่งจ่ายเงินสำหรับทุนสนับสนุนระดับภาค PAYEE INFORMATION FORM-TH & EN(2023-2024).pdf
วันที่: 2023-05-22
26 Form 5 - Check List of District Grant Application-TH & EN (Word)(2023-2024).doc
วันที่: 2023-05-22
27 Form 5 - Check List of District Grant Application-TH & EN(2023-2024).pdf
วันที่: 2023-05-22
28 Form 6 - Report – District Grant Project (Word)(2023-2024).docx
วันที่: 2023-05-22
29 Form 6 - Report – District Grant Project(2023-2024).pdf
วันที่: 2023-05-22
30 Form 6 - แบบฟอร์มรายงานทุนสนับสนุนระดับภาค (Word)(2023-2024).docx
วันที่: 2023-05-22
31 Form 6 - แบบฟอร์มรายงานทุนสนับสนุนระดับภาค(2023-2024).pdf
วันที่: 2023-05-22
32 Simplified DDF available in 2023-2024.xlsx
วันที่: 2023-05-22
33 Slide - District Grant(2023-2024).pptx
วันที่: 2023-05-22
34 Slide - Foundation Funding Model_Orachorn_GMS 2023(2023-2024).ppt
วันที่: 2023-05-22
35 Slide - Global Grant(2023-2024).pptx
วันที่: 2023-05-22
36 Slide - Grant Management Seminar(2023-2024).pptx
วันที่: 2023-05-22
37 Slide - International Service D3330 for GMS 21 May 2023 Trang(2023-2024).pptx
วันที่: 2023-05-22
38 นิตยสารโรตารี ฉบับเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2566
วันที่: 2023-06-10
เอกสารดาวน์โหลด ปีโรตารี 2021-2022

เอกสารงาน DTA 2022-2023 ที่ ชะอำ

คู่มือเยาวชนแลกเปลี่ยน Youth Exchange Handbook

คำแนะนำสำหรับทุนสนับสนุนระดับโลก

คู่มือโรทาแรคท์

หนังสือคำศัพท์โรตารี

VDO คู่มือการใช้เว็บสโมสร

VDO คู่มือการวิธีการเพิ่มรูปสไลด์

VDO คู่มือการเพิ่มคณะกรรมการ

VDO คู่มือการลงข่าวประชาสัมพันธ์

VDO คู่มือการบันทึกคะแนนการประชุม

VDO คู่มือการเปลี่ยนรูปสมาชิก

VDO คู่มือการเปลี่ยนตำแหน่ง นย. และรูปให้อยู่หน้าแรก

Secretaries, Treasurer, Hostess เลขานุการสโมสร เหรัญญิก ปฏิคมสโมสร

Foundation ประธานฝ่ายมูลนิธิ

Service Project ประธานฝ่าย คก.บำเพ็ญประโยชน์

Public Image ประธานภาพลักษณ์ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

Club Membership ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ

Club Admins ประธานฝ่ายบริหารจัดการสโมสร

ลิงค์วีดีโอห้องเรียนโรตารี 3330 ปี 21-22 (เทอม1)

ยอดเงิน DDF ของแต่ละสโมสรในภาค 3330 ปีโรตารี 2021-2022

เอกสารดาวน์โหลด ปีโรตารี 2019-2020

คู่มือการใช้เว็บไซต์สโมสร

โครงการความปลอดภัยทางถนนที่ภาค 3330 โรตารีสากลร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของจังหวัดต่างๆและมูลนิธิ Safer Road Foundation, United Kingdom

นิตยสารโรตารีประเทศไทยฉบับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563

Theme Logo Rotary 2020-2021(THAI) อย่างเป็นทางการจากศูนย์โรตารีประเทศไทย

Theme Logo Rotary 2020-2021(ENG) อย่างเป็นทางการจากศูนย์โรตารีประเทศไทย

การสร้างบัญชี My Rotary

Basic Rotary, 29 September 2019

FiveYearHistory1920

ClubsInDistrict3Sep19

Basic Rotary, 21 July 2019

Basic Rotary, 29 September 2019

how_to_remove_member_th

how_to_add_member_th

คู่มือจัดการข้อมูลสโมสร-สมาชิก 3330

แปลงภาษาอังกฤษ ให้เป็นภาษาไทย ในมือถือ Android เว็บ Google Chrome เพื่อเข้าเว็บ Rotary

การใช้ Google Chrome บน PC กับเว็บไซต์ไซต์โรตารีสากล แปลเป็นภาษาไทยทั้งเว็บ

คำศัพท์โรตารี 2557

**ใหม่ ** ธรรมนูญของสโมสรโรตารี ฉบับภาษาไทย กรกฎาคม 2562

นิตยสารฯ ฉบับ ก.ค.-ส.ค.62 อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์

แบบฟอร์มการขอทุน DDF เพื่อโครงการ District Grant

สโมสรที่มีคุณสมบัติ Club Qualification

Host Family Training 2019-2020

Sexual Abuse&Harassment-TH

Inbound&Outbound2019-2020

Host Family&Counselor Orientation2019

ตัวอย่างงบการเงินรายไตรมาส ปี 2561-62

ตัวอย่างกระดาษทำการงบการเงินปี 2561-2562

ตัวอย่างการจัดทำงบประมาณ ปี 2562-63

Secretary & Treasurer session 1 & 2

เอกสารดาวน์โหลด ปีโรตารี 2018-2019

จำนวนสมาชิกภาพ โรตารีภาค 3330 @1 ก.ค.62-10 ก.ค.62 โดย อผภ.สงวน คุณาพร

เหรัญญิกสโมสร

คู่มือนายกสโมสรฉบับใหม่ 2019-22 ภาษาอังกฤษ

คู่มือผู้นำสโมสรของท่าน นายก ปี 2019-22

เลขานุการสโมสร

คณะกรรมการสมาชิกภาพ

คณะกรรมการมูลนิธิโรตารี

คณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะ

คณะกรรมการบริหารจัดการสโมสร

คณะกรรมการโครงการบำเพ็ญประโยชน์

Ryla สมุทรปราการ 2018

ใบตรวจสอบเอกสารแนบ District Grant

แบบฟอร์มการสั่งจ่ายเงิน_District Grant Payee Form

District Grant Record DG 1977025 (ENGTHA)

คำอธิบายใน Rotary Club Central

Rotary Club Central

การเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ

Cove_D3330 RI 2018 - 2019

สมาชิกแต่ละสโมสร ณ กรกฎาคม - มีนาคม 2561

เอกสารดาวน์โหลด ปีโรตารี 2017-2018

จำนวนสมาชิกภาค 3330 (เรียงตามพื้นที่)

จำนวนสมาชิกภาค 3330 (เรียงจำนวนสมาชิก ณ 1 ก.ค. 60) 2

จำนวนสมาชิกภาค 3330 (เรียงจำนวนสมาชิก ณ 1 ก.ค. 60)

รายงานมติการประชุมผู้แทนสโมสร (Electors)

7April2018MembershipDevelopment BlackTheme

นิตยสารโรตารีประเทศไทยภาค 3330

รายการเอกสารแนบDistrict Grant.doc

ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนระดับภาค ฉบับภาษาไทย.docx

แบบฟอร์มรายงานทุนสนับสนุนระดับภาคฉบับภาษาไทย.doc

การขออนุญาต เดินทางระหว่างสโมสร ในการประชุมปฐมนิเทศน์ เยาวชนแลกเปลี่ยน Inbound Orientation .doc

การขออนุญาต เดินทางระหว่างสโมสร ในการประชุมปฐมนิเทศน์ เยาวชนแลกเปลี่ยน Inbound Orientation .PDF

constitution_club_en

bylaws_club_en (1)

2016_club-constitution_th_final_816(616)ไทย (1)

Club_bylaws_th-816

หน้า 45-47 การวางแผนกลยุทธ์สโมสร ปี 2560-2561

หน้า 48-50 Club Strategic Plan Year2017-18

สัมมนามูลนิธิการใช้เงิน DDF 2016-17

รายงานการใช้เงิน DDF 2016-17

กำหนดการเยี่ยมสโมสร ปี 2017 - 2018 - Revised 8 Jul 2017

การเตรียมการต้อนรับ ผวภ.เยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ

Preparation for DG's official visit

S2_ Public Image and Membership

s1_Innovation Ways to Strengthen Clubs

Membership Goals 2017-2018

MEMBERSHIP ASSESSMENT TOOLS

Session 3 Case Study (1)

Membership session 2

Membership session 1

Session 3 Case Study (5)

Club Admins session 2

Club Admins session 1

TRF session 2

TRF session 1

Session 3 Case Study (4)

Session 3 Case Study (3)

Service Project session 2

Service project session 1

Session 3 Case Study (2).pptx

Session 2 Leadership

Session 1 Public Speaking

Session 3 Case Study (1)

Public Relations session 2

Public Relations session 1

Session 3 Case Study

Secretary session 1 & 2

Session 3 Case Study

Service Project session 2

Service project session 1

Session 4

club Strategic plan

Your action Plan - session 1

กรณีศึกษา ห้องสมาชิกภาพสโมสร

กรณีศึกษา ห้องเลขานุการสโมสร

กรณีศึกษา ห้องมูลนิธิสโมสร

กรณีศึกษา ห้องภาพลักษณ์สาธารณะสโมสร

กรณีศึกษา ห้องโครงการบำเพ็ญประโยชน์สโมสร

กรณีศึกษา ห้องชนรุ่นใหม่สโมสร

กรณีศึกษา ห้องนายกสโมสร

กรณีศึกษา ห้องบริหารจัดการสโมสร

Case Study for Foundation

Case Study for Membership

Case Study for Public Images

Case Study for Service Project

Action plan in Thai

Case Study for Club President & Secretart & Treasurer & Club Admin.

Action plan in English (1)

Worksheet การปฏิบัติที่ดีที่สุดในการประชาสัมพันธ์

การสํารวจสมาชิกภาพใน 25 นาที

แผนสมาชิกภาพ

Session 1 responsibility (5)

Session 3 Case Study (3)

Session 1 responsibility (4)

Session 3 Case Study (2)

session 1 responsibility (3)

Session 3 Case Study (1)

Revised PPT for Session 1 - Responsabilities

session 2 Developing Goals

Action plan

session 1 responsibility

Session 3 Case Study

โปรแกรมการสนเทศสมาชิกใหม่ (Slide Presentation)

โปรแกรมสนเทศสมาชิกคาดหวัง (Slide Presentation)

การก่อตั้งสโมสรใหม่ (Slide Presentation)

Treasurer session 2 (20 May 2017)

ใบสำคัญรับ-จ่าย

Secretary session 1 (20 May 2017)

ตัวอย่างการจัดทำงบประมาณ

ตัวอย่างงบการเงินปี 2558-2559

งบการเงินและแผนงาน

งบการเงิน ต.ค.-ธ.ค.

แนวทางการยกย่องให้รางวัลแก่สมาชิกและสโมสร ภาค 3330 ปี 2560-2561

District Planing Guide, Zone 6B, 2017-2018

District Award 2017-2018

Strong & Vibrant Club

ROTARY PUBLIC IMAGE_chairat

Foundation and service project

Know Your Resources

Supporting Clubs

Organizing committee

บทสรุปของการสัมมนา

How to Talk About Rotary

District Goal Setting

District Committee Responsibilities

Assistant Governor Responsibilities

Rotary citation

Strengthening Your Membership

Rotary Club Health Check

Membership Resources Overview

Membership Assessment Tools

Introducing New Members to Rotary

How to Use the Program Participants and Alumni Report

Creating positive experience prospective members

Alumni Engagement Strategies

District Alumni Chair Guide

2018 Visa Information

2017 Visa Information

2017 Convention Registration Form

2017 Convention Housing Form

2017 Convention Brochure

Youth Exchange Handbook

Visual Identity Guidelines_Young Leaders

Support Your Rotaract Club

Support Your Interact Club

Statement of Policy Relating to Rotaract by Board of Directors of Rotary International

Statement of Policy Relating to Interact by Board of Directors of Rotary International

RYLA Handbook

Rotary Code Of Policies Youth Travel Excerpts Reference

Rotary Youth Protection Guide

Rotaract Handbook

Interact Guide for Rotary Club Sponsors and Advisers

Interact and Rotaract_Sponsorship and Co-Sponsorship

How to Update Rotaract and Interact Club Information

How To Run District Rotaract and Interact Activity Reports

How to Pay the Rotaract Club Certification Fee

Guide For District Rotaract Representatives

Rotary Service Connections Flyer

Rotary Fellowships Flyer

Rotary Community Corps (RCC) Brochure

Rotarian Action Groups Flyer

Fact Sheet Rotary Peace Corps

Fact Sheet Rotary and The Global FoodBanking Network

Fact Sheet Rotary and The Dollywood Foundation’s Dolly Parton Imagination Library

Fact Sheet Rotary and ShelterBox

Economic And Community Development Project Strategies

Community Assessment Tools

Basic Education And Literacy Project Strategies

Your Rotary Legacy

The Rotary Foundation Contribution Form

Paul Harris Society

Foundation recognition points fact sheet

Areas of Focus Policy Statements

A GUIDE TO GLOBAL GRANTS

กำหนดการอบรมทีมงานภาค 60-61

สิ่งที่ต้องจัดหาในการอบรมภาค

ข้อมูลตอบรับการเข้าร่วมอบรมทีมงานภาคปี60-61

Translated DTTS Meeting Agenda (2017-18)

เอกสารดาวน์โหลด ปีโรตารี 2016-2017

สารผู้ว่าการภาค ฉ.8 กุมภาพันธ์ 2560

การแต่งตั้งผู้แทนสโมสร (Elector) เข้าร่วมประชุม

District Planing Guide

วิธีปรับปรุงข้อมูลของโรทาแรคท์

วิวัฒนาการของโปลิโอ

Revolution of Polio

WELCOME TO TRAIN THE TRAINER!

FUNDRAISING and RECOGNITION

FUNDRAISING and RECOGNITION

การให้ทุน และการยกย่อง

District international service chair

STEWARDSHIP & FINANCIAL MANAGEMENT

END POLIO FOREVER NOW (ไทย)

END POLIO FOREVER NOW

STEWARDSHIP AND QUALIFICATION

การดูแลกองทุนและการมีคุณสมบัติ

FOUNDATION FUNDING AND THE SHARE SYSTEM

ROTARY PEACE CENTERS

ภาพรวมของมูลนิธิโรตารีภาค 3330 ปี 59-60

การบริจาคเงินเข้ามูลนิธิโรตารี+แบบฟอร์มการบริจาคเงินให้มูลนิธิโรตารี

แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงภาค 2559-2560

How to remove member

How to pay club invoice

How to edit member information

How to create my rotary account

How to add member

How to add club officer

แบบฟอร์ม Rotary Club Central

ใบลงทะเบียนและการจองโรงแรมการอบรมมูลนิธิโรตารีและผู้ฝึกอบรมสโมสร

เอกสารดาวน์โหลด ปีโรตารี 2015-2016

กำหนดการและใบสมัครอบรมเจ้าหน้าที่บอินเตอร์แรคท์และโรตาแรคท์ของสร.พื้นที่ 16-30 ในวันที่ 9 กค.59 ที่ชะอำ จ.เพชรบุรี

User manual : Website International District 3330 (Eng)

คู่มือการใช้งาน : เว็บไซต์ภาค 3330 (ไทย)

แบบฟอร์มข้อมูลโครงการสำหรับShowcaseบนเว๊ปRI

จำนวนผู้เข้าชม
เริ่ม 28/10/62