ประธานคณะอนุกรรมการทุนสันติภาพโรตารี
Chair, Rotary Peace Fellowship Subcommittee
ปีโรตารี 2567-2568

อน.สาธิณี พิศาลคุณากิจ (พระประแดง )
PP.Satinee Pisankunakit (Phrapradaeng)