ปฏิทินโรตารี Rotary Calendarเดือน กำหนดการ
กรกฎาคม July โรตารมีได้กำหนด
สิงหาคม August เดือนเเห่งการเพิ่มสมาชิกและการขยายสโมสร (Membership And Extension Month)
กันยายน September เดือนเเห่งการศึกษาขั้นพื้นฐานเเละการรู้หนังสือ (Basic Education And Literacy Month)
ตุลาคม October เดือนแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจเเละชุมชน (Economic And Community Development Month)
พฤศจิกายน November เดือนแห่งมูลนิธิโรตารี (Rotary Foundation Month)
ธันวาคม December เดือนเเห่งการป้องกันเเละรักษาโรค (Disease Prevention And Treatment Month)
มกราคม January เดือนเเห่งการบริการด้านอาชีพ (Vocational Service Month)
กุมภาพันธ์ February เดือนเเห่งสันติภาพเเละการป้องกัน/การเเก้ไขข้อขัดเเย้ง (Peace And Conflict Prevention/Resolution Month)
มีนาคม March เดือนเเห่งน้ำเเละสุขภิบาล (Water And Sanitation Month)
เมษายน April เดือนเเห่งสุขอนามัยของเเม่เเละเด็ก (Maternal And Child Health Month)
พฤษภาคม May เดือนเเห่งเยาวชน (Youths Month)
มิถุนายน June เดือนเเห่งมิตรภาพโรตารี (Rotary Fellowships Month)