ประธานคณะกรรมการฝ่ายไอที/เว็บไซต์ภาค 3330
Chair, IT Support / District Website Committee
ปีโรตารี 2566-2567

อน.ชวนณภัค ศิริณภัค (ศรีธรรมาโศกราช)
PP.Chuannapuk Sirinapuk (Sithammasokarat)