ทีมงานฝ่ายไอที/เว็บไซต์ภาค 3330 โรตารี


นางสาว ไลลา เสริมสมบุรณ์ ( ไลลา )

Coordinator/เจ้าหน้าที่ประสานงาน

นาย ศิวพงษ์ ขวัญมิ่ง ( เจน )

หัวหน้างานโปรแกรมเมอร์

นาย ชนันธร ภิรมย์รักษ์ ( บอย )

Programer