ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม


หัวข้อ ::

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 เข้าร่วมประชุมกับประธานคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีเมืองต้นน้ำชะอวด แนะนำการใช้งาน My Rotary ความสำคัญและการวางแผนบริหารจัดการต่างๆในสโมสร วันที่ 2021-07-05

รายละเอียด / กิจกรรม ::

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564
เข้าร่วมประชุมกับประธานคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีเมืองต้นน้ำชะอวด แนะนำการใช้งาน My Rotary ความสำคัญและการวางแผนบริหารจัดการต่างๆในสโมสรให้บรรลุเป้าหมายของภาค 3330 นายก และเลขาสโมสรฯ สามารถเข้าใช้งาน My Rotary จนประสบความสำเร็จ และวางเป้าหมายให้ Club officers ทั้ง 8 ตำแหน่ง และสมาชิกทุกคนเข้าใช้งานได้ต่อไป

ทั้งนี้ขอขอบคุณนายกก่อตั้งและสมาชิกทุกท่าน ของสโมสรโรตารีเมืองต้นน้ำชะอวด ที่เสียสละเวลา ตั้งใจจนประสบความสำเร็จด้วยครับ
#ServetoChangeLives
#ServiceAboveSelf

เอกสารเเนบ ::