ประธานคณะกรรมการบริการระหว่างประเทศ
Chair, District International Service Committee
ปีโรตารี 2021 - 2022

อผภ.อรชร สำยสีทอง (ภูเก็ตเซ้ำท์)
PDG.Orachorn Saisrithong (Phuket South)


ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม เริ่ม 4/11/62
hit counter