ประธานคณะกรรมการบริการระหว่างประเทศ
Chair, District International Service Committee
ปีโรตารี 2566-2567

อผภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ (ทับเที่ยง)
PDG.Paikit Hoonpongsimanont (Tubtiang)


ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม เริ่ม 4/11/62
hit counter