ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เเละส่งเสริมภาพลักษณ์โรตารี
Chair, District Public Image and Awarness Committee
ปีโรตารี 2022 - 2023

อน.ดร.รัตนาพร เลารุจิราลัย (สนามจันทร์)
PP.Dr.Rattanaporn Laorujiralai (Sanamchan)