ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เเละส่งเสริมภาพลักษณ์โรตารี
Chair, District Public Image and Awarness Committee

อผภ. จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพวษ์ (พระปฐมเจดีย์)
PDG. Juthatip Thamsiripong (Pra Pathom Chedi)


ข่าวประชาสัมพันธ์


ผู้เข้าชม เริ่ม 4/11/62
visitor counter