วิธีการใช้ My Rotary / How to use My Rotary


ชุดที่ ๑
ถาม ตัวช่วยสำหรับการลงทะเบียนเข้าใช้ My Rotary ควรจะเตรียมข้อมูลเหล่านี้ก่อนการลงทะเบียน ท่านมี Email Address ส่วนตัวหรือไม่ มี ไม่มี
ตอบ ลงทะเบียนสร้างEmail ของ Hotmail, Gmail, etc.
ถาม ท่านเคยเข้าเยี่ยม Website RI หรือไม่ เคย ไม่มี
ตอบ www.rotary.org
ถาม ท่านเคยเข้าใช้ Menu My Rotary หรือไม่ เคย ไม่มี
ตอบ www.rotary.org Click Menu My Rotary
ถาม ท่านเคยลงทะเบียนเข้าใช้ My Rotary หรือไม่ เคย ไม่มี
ตอบ My Rotary Click Registration
ถาม ท่านทราบชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษที่มีอยู่ในข้อมูลของ RI หรือไม่ ทราบ ไม่ทราบ
ตอบ ดูใน SAR สโมสร
ถาม ท่านทราบชื่อสโมสรภาษาอังกฤษที่ถูกต้องหรือไม่ ทราบ ไม่ทราบ
ตอบ ดูใน SAR สโมสร
ถาม ท่านทราบหมายเลขสมาชิกRIของท่านหรือไม่ ทราบ ไม่ทราบ
ตอบ ดูใน SAR สโมสร หรือ บัตร ID Smart Card ของภาคที่ทำให้
ถาม ท่านทราบเงื่อนไขการตั้งPassword ในMy Rotary หรือไม่ ทราบ ไม่ทราบ
ตอบ ต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ตัวภาษาอังกฤษตัวใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว,ตัวภาษาอังกฤษตัวเล็กอย่างน้อย 1 ตัว ตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว และไม่มีส่วนที่เหมือนกับ Email Address ที่ใช้ Log in
ถาม ท่านทราบเงื่อนไขการตั้งคำตอบสำหรับคำถามลับSecurity Questionหรื่อไม่ ทราบ ไม่ทราบ
ตอบ ต้องมีอย่างน้อย 4 ตัวอักษรขึ้นไป
ถาม ถ้าไม่ได้รับ Email เพื่อแจ้งให้ตั้งPassword ภายใน 48 ชม.จะต้องทำอย่างไร ทราบ ไม่ทราบ
ตอบ ให้ค้นดูในกล่อง Email ขยะ หรือ Junk Mail
ถาม ถ้าไม่ได้รับ Email ใน 48 ชม. ท่านทราบว่าจะต้องติดต่อใครหรือไม่ ทราบ ไม่ทราบ
ตอบ ติดต่อ data@rotary.org หรือ contact.center@rotary.org ด้วยภาษาอังกฤษ( หรือ chonticha.yurai@rotary.org ด้วยภาษาไทย )
ถาม ถ้าได้รับ Email เพื่อแจ้งให้ตั้ง Password แต่ไปต่อไม่ได้ จะต้องทำอย่างไร ทราบ ไม่ทราบ
ตอบ ให้ใช้ Mouse ชี้ไปที่ account แล้ว Clickขวา แล้วนำไปวางที่ web Browser ตัวใหม่
ถาม ท่านเคยเรียนรู้การลงทะเบียนเข้าใช้ My Rotary จาก You Tube หรือไม่ ทราบ ไม่ทราบ
ตอบ ไปที่ http://www.youtube.com/watch?v=iZmOV7IKuUk – English

ตอบ ไปที่ http://www.youtube.com/watch?v=iZmOV7IKuUk – English

หรือ http://www.youtube.com/watch?v=vMSb9JXzkNY – Thai


ชุดที่ ๒
วิดีโอภาษาไทยสอนการลงทะเบียนเข้าใช้    My Rotary
ชุดที่ ๓
ลิงค์วิดีโอภาษาไทยสอนการเพิ่มหรือถอนชื่อสมาชิกสโมสร และ การเพิ่มหรือถอนชื่อเจ้าหน้าที่สโมสรทั้งในปีบริหารนี้ Current Club officer และ ปีบริหารหน้า
Incoming Club Officer How to add/edit/remove members:Thai
https://www.youtube.com/watch?v=5t5h1HQ4_0I
How to add/edit/remove club officers:Thai
https://www.youtube.com/watch?v=zI9XutgvCt4