สถิติ / Rotary District 3330 statistics


ที่ ชื่องานประชุม วันที่จัดงาน สถานที่ เจ้าภาพ ลงทะเบียนล่วงหน้า ลงทะเบียนเข้างาน จำนวนสโมสรที่ลงทะเบียน เปอร์เซ็นต์
1 การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค การสัมมนาภาพลักษณ์ สมาชิกภาพ เเละสนเทศโรตารี 04/12/2021 โรงเเรมหัวหินเเกรนด์แอนพลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 388 ท่าน 88 สโมสร 84.62 %
2 การอบรมประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2564-2565 18/06/2021 โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต สโมสรโรตารีใน จ.ภูเก็ต 775 ท่าน 95 สโมสร 91.35 %
3 ประชุมฉลองความสำเร็จ โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก ภาค3330 เเละงานราตรี "ฅนสำราญ งานสำเร็จ" 22/08/2020 โรงเเรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สโมสรโรตารีในจ.สงขลา 519 ท่าน 96 สโมสร 92.31 %
4 การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค การสัมมนาภาพลักษณ์ เเละสมาชิกภาพ 01/08/2020 โรงเเรมหัวหินเเกรนด์แอนพลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สโมสรหัวหิน 6 ท่าน 3 สโมสร 2.88 %
5 การอบรมทีมงานภาค 3330 ประจำปีโรตารี 2563-2564 ครั้งที่ 2 ในพื้นที่ 5-10 21/06/2020 โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง สโมสรทับเที่ยง 173 ท่าน 21 สโมสร 20.19 %
6 การอบรมทีมงานภาค 3330 ประจำปีโรตารี 2563-2564 ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ 1-4, 6, 11-15, และ 31 20/06/2020 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช สโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จ-นครศรี 255 ท่าน 28 สโมสร 26.92 %
7 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 ปี 2562-2563 18/01/2020 เดอะรีสอร์ท วอเตอร์พาร์ค อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี สโมสรสนามจันทร์ 246 ท่าน 49 สโมสร 47.12 %
8 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 1 ปี 2562-2563 02/11/2019 โรงแรมไดมอนด์ จ.สุราษฎร์ธานี สโมสรโรตารีศรีตาปี 216 ท่าน 48 สโมสร 46.15 %
9 อบรมมูลนิธิโรตารี ผู้ฝึกอบรมสโมสร และ ภาพลักษณ์ 03/08/2019 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม 297 ท่าน 96 สโมสร 92.31 %
10 DTA การอบรมภาคประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2562-2563 10/05/2019 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง สโมสรโรตารีทับเที่ยง 766 ท่าน 102 สโมสร 98.08 %
11 DC การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2561-2562 29/03/2019 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม ผชภ.พิชัย นันทชัยพร สโมสรโรตารีราชบุรี 558 ท่าน 98 สโมสร 94.23 %
12 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 ปี 2561-2562 26/01/2019 โรงแรมพีลูส 293 ท่าน 49 สโมสร 47.12 %
13 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 1 ปี 2561-2562 10/11/2018 โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ 282 ท่าน 60 สโมสร 57.69 %
14 การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค / การสัมมนาภาพลักษณ์ / การอบรมผู้ฝึกอบรมสโมสร 04/08/2018 โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม - 316 ท่าน 93 สโมสร 89.42 %
15 การอบรมประจำปี ภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2561-2562 27/04/2018 โรงแรม Seapine สวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 752 ท่าน 101 สโมสร 97.12 %
16 การประชมุ ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 2 ปี 2560-2561 27/01/2018 โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี 309 ท่าน 45 สโมสร 43.27 %
17 การประชมุ ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 1 ปี 2560-2561 11/11/2017 โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท, อ.เมือง, จ.กระบี่ 210 ท่าน 43 สโมสร 41.35 %
18 การอบรมภาคประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2560-2561 19/05/2017 โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง 0 ท่าน 0 สโมสร 0.00 %
19 ครบรอบ 25 ปี ภาค 3330 โรตารีสากล 07/04/2017 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ 703 ท่าน 93 สโมสร 89.42 %
20 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่2 และงานคืนแห่งเกียรติยศมูลนิธิโรตารี ปี 2559-2560 21/01/2017 โรงแรมพีลูส โฮเทล สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ 274 ท่าน 49 สโมสร 47.12 %
21 การประชุมระหว่างเมือง ครั้งที่ 1 ปี 2559-2560 พื้นที่ 1-15 05/11/2016 โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์สปา รีสอร์ท 222 ท่าน 43 สโมสร 41.35 %
22 อบรมมูลนิธิโรตารี และผู้ฝึกอบรมสโมสร 20/08/2016 โรงแรมเมธาวลัย เพชรบุรี สโมสรโรตารีหัวหิน 324 ท่าน 92 สโมสร 88.46 %
23 การอบรมภาคประจำปี ภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2559-2560 06/05/2016 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ 830 ท่าน 98 สโมสร 94.23 %
24 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 พื้นที่ 7-14 และพื้นที่30 31/10/2015 ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช สโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จ-นครศรีฯ 159 ท่าน 26 สโมสร 25.00 %
25 การสัมมนามูลนิธิโรตารีและผู้ฝึกอบรม สโมสรภาค 3330 08/08/2015 โรงแรมประจวบสามอ่าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ สโมสรประจวบคีรีขันธ์ 249 ท่าน 83 สโมสร 79.81 %
26 การอบรมภาค ประจำปี ภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2558-2559 08/05/2015 โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ 696 ท่าน 84 สโมสร 80.77 %