ประธานคณะกรรมการเยาวชนเเลกเปลี่ยนภาค
Chair, Rotary Youth Exchange Committee
ปีโรตารี 2567-2568

อผภ.ชัชวาล เตละวาณิชย์ (สมุทรสาคร)
PDG.Chatchawal Telavanich (Samutsakhon)


ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม เริ่ม 4/11/62
free counter