ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม


ประชาสัมพันธ์ ครับ / ผู้เข้าประชุมสัมมนา เพื่อเตรียมตัวในการเข้าร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน / เข้าประชุมผ่านระบบ ซูม /สโมสรละ 2 ท่าน คือ นายกสโมสร และ YEO หรือ YEO และ Counselor ครับ / ลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 / หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่โครงการจะส่ง link และ passcode เพื่อเข้า ซูม ไปให้ อีกครั้ง วันที่ 2021-12-04

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

เอกสารเเนบ ::