สภาอดีตผู้ว่าการภาค


รหัส 239874

ชื่อ-สกุล อผภ. บำรุง อดิพัฒน์ / PDG. Bamrung Adipat

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีโรตารี 1992-1993

สโมสรโรตารี นครปฐม / Nakornpathom


รหัส 1411908

ชื่อ-สกุล กิตติมศักดิ์ ประยูร วงศ์ปรีชากร / Honorary Prayoon Vongprechakorn

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีโรตารี 1993-1994

สโมสรโรตารี หาดใหญ่ / Hat-Yai


รหัส 240587

ชื่อ-สกุล อผภ. ไพโรจน์ จิระเสวีจินดา / PDG. PAIROJ JIRASEVIJINDA

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีโรตารี 1994-1995

สโมสรโรตารี สุพรรณบุรี / Suphanburi


รหัส 1255159

ชื่อ-สกุล กิตติมศักดิ์ ประเสริฐ ฟักทองผล / Honorary Prasert Fakthongphol

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีโรตารี 1995-1996

สโมสรโรตารี ทุ่งคา / Tongkah


รหัส 1493469

ชื่อ-สกุล อผภ. มานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ / PDG. MANIT WONGSURYRAT

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีโรตารี 1997-1998

สโมสรโรตารี ตรัง / Trang


รหัส 240397

ชื่อ-สกุล อผภ. จงเมธ ทรัพย์คิรี / PDG. Chongmet Sapkiree

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีโรตารี 1998-1999

สโมสรโรตารี ราชบุรี / Ratchaburi


รหัส 239936

ชื่อ-สกุล อผภ. สมพร ศรีเพชร / PDG. SOMPORN SRIPETEH

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีโรตารี 1999-2000

สโมสรโรตารี นครศรีธรรมราช / Nakhon-Srithamarat


รหัส 1870536

ชื่อ-สกุล อผภ. ศรียา ศิริเวช / PDG. Sriya Siriwej

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีโรตารี 2001-2002

สโมสรโรตารี ศรีตาปี / Sritapee


รหัส 1713082

ชื่อ-สกุล อผภ. สมบูรณ์ กาญจโนฬาร / PDG. Somboon Karnjanolarn

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีโรตารี 2002-2003

สโมสรโรตารี สมุทรสงคราม / Samutsongkram


รหัส 1978037

ชื่อ-สกุล อผภ. เธียรศักดิ์ ปิยธรรมสิริ / PDG. Thiansak Piyathamsiri

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีโรตารี 2003-2004

สโมสรโรตารี พรหมเทพภูเก็ต / Promthep-Phuket


รหัส 1598500

ชื่อ-สกุล อผภ. วรวุธ พงษ์วิทยภานุ / PDG. Voravut Pongvitayapanu

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีโรตารี 2004-2005

สโมสรโรตารี กาญจนบุรี / Kanchanaburi


รหัส 3144110

ชื่อ-สกุล อผภ. วิชัย มณีวัชรเกียรติ / PDG. Wichai Maneewacharakiet

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีโรตารี 2006-2007

สโมสรโรตารี สมุทรปราการ / Samutprakarn


รหัส 3293084

ชื่อ-สกุล อผภ. ยุทธกิจ มานะจิตต์ / PDG. Yuttakij Manajit

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีโรตารี 2007-2008

สโมสรโรตารี ศรีธรรมาโศกราช / Sithammasokarat


รหัส 1678607

ชื่อ-สกุล อผภ. ดร.รัตน์มณี ตันยิ่งยง / PDG. Dr.Ratmanee Tanyingyong

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีโรตารี 2008-2009

สโมสรโรตารี สนามจันทร์ / Sanam-Chan


รหัส 1493471

ชื่อ-สกุล อผภ. เธียรไชย นิยม / PDG. THIANCHAI NIYOM

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีโรตารี 2009-2010

สโมสรโรตารี ตรัง / Trang


รหัส 2296652

ชื่อ-สกุล อผภ. นพ.พรชัย บุญแสง / PDG. PORNCHAI BOONSAENG

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีโรตารี 2010-2011

สโมสรโรตารี สุพรรณบุรี / Suphanburi


รหัส 1838801

ชื่อ-สกุล อผภ. อรชร สายสีทอง / PDG. Orachorn Saisrithong

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีโรตารี 2011-2012

สโมสรโรตารี ภูเก็ตเซ้าท์ / Phuket-South


รหัส 3150715

ชื่อ-สกุล อผภ. สมภพ ธีระสานต์ / PDG. Somphop Thirasan

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีโรตารี 2012-2013

สโมสรโรตารี กาญจนบุรี / Kanchanaburi


รหัส 2116194

ชื่อ-สกุล อผภ. สงวน คุณาพร / PDG. Sanguan Kunaporn

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีโรตารี 2013-2014

สโมสรโรตารี ทุ่งคา / Tongkah


รหัส 5101299

ชื่อ-สกุล อผภ. ขวัญชัย เลาหวิรภาพ / PDG. Quanchai Laohaviraphab

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีโรตารี 2014-2015

สโมสรโรตารี พระประแดง / Phrapradaeng


รหัส 1918506

ชื่อ-สกุล อผภ. ธีระนันท์ วงศ์หล่อ / PDG. Theeranun Wonglaw

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีโรตารี 2015-2016

สโมสรโรตารี สงขลา / Songkhla


รหัส 3270675

ชื่อ-สกุล อผภ. จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ / PDG. Juthatip Thamsiripong

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีโรตารี 2016-2017

สโมสรโรตารี พระปฐมเจดีย์ / Pra-Pathom-Chedi


รหัส 3265964

ชื่อ-สกุล อผภ. นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ / PDG. Dr.Peera Farmpiboon

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีโรตารี 2017-2018

สโมสรโรตารี กระบี่ / Krabi


รหัส 5359384

ชื่อ-สกุล อผภ. พล.ท.คณิต แจ่มจันทรา / PDG. Kanit Jamjuntra

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีโรตารี 2018-2019

สโมสรโรตารี ราชบุรี / Ratchaburi


รหัส 6833616

ชื่อ-สกุล อผภ. สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง / PDG. sakon Uengsroithong

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีโรตารี 2019-2020

สโมสรโรตารี ยะลา / Yala