ประธานคณะกรรมการศิษย์เก่ามูลนิธิโรตารี
Chair, Distric RI & TRF Alumni Sub-Committee

อน.ฟรัคริค เเซม ฟาวมา (ป่าตองบีช)
PP. Patchara sam Fauma (Patong-Beach)