ประธานคณะอนุกรรมการศิษย์เก่ามูลนิธิโรตารีและโรตารีสาก
Chair, Distric RI & TRF Alumni Sub-Committee
ปีโรตารี 2021 - 2022

อน.ฟรัคริค เเซม ฟาวมา (ป่าตองบีช)
PP. Patchara sam Fauma (Patong-Beach)