ประธานคณะอนุกรรมการศิษย์เก่ามูลนิธิโรตารีและโรตารีสากล
Chair, District RI & TRF Alumni Sub-Committee
ปีโรตารี 2566-2567

อน.Friedrich Fauma (ป่าตองบีช)
PP. Friedrich Fauma (Patong-Beach)