ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี
Chair, District Rotary Foundation Committee
ปีโรตารี 2022 - 2023

อผภ. วิชัย มณีวัชรเกียรติ (สมุทรปราการ )
PDG. Wichai Maneewacharakiet (Samutprakarn)


แบบฟอร์มที่ใช้เกี่ยวกับโครงการ District Grant (Click Link)


ข่าวประชาสัมพันธ์


ผู้เข้าชม เริ่ม 4/11/62
visitor counter

หน้า 1