ประธานคณะกรรมการโรทาเเรคท์ภาค
Chair, District Rotaract Committee

อน.ดร. รัตนาพร เลารุจิราลัย (สนามจันทร์)
PP.Dr. Rattanporn Laorujiralai (Sanamchan)