ผวภ. ไพกิจ   ฮุนพงษ์สิมานนท์

ผู้ว่าการภาค 3330 ปีโรตารี 2564-2565

ประวัติส่วนตัว

นาย ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์

เกิดวันที่ 9 มกราคม 2514 อายุ 50 ปี


สถานภาพครอบครัว

คู่สมรส โรตารีแอนน์ รภัสษร ฮุนพงษ์สิมานนท์

บุตร-ธิดา เด็กหญิง ปวริศา ฮุนพงษ์สิมานนท์

 • กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ


 • การประกอบอาชีพปัจจุบัน
 • ผู้จัดการร้านทองเฮียบเฮงหลี จำหน่ายทองรูปพรรณ
 • ประธานกรรมการบริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกากอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม


 • สถานที่ติดต่อ

  94 ซ.ประชานุกูล 3 ซอย 2 วงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

  โทรศัพท์ 085-554-9525

  E mail: [email protected]

  Line ID: Charlie_hoon  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) Eastern Michigan University, Michigan U.S.A.
 • ปริญญาตรี

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สาขาการตลาด


 • ประสบการณ์ในการทำงาน
 • ฝ่ายการตลาด บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
 • ฝ่ายต่างประเทศ Kawasho Corporation, Tokyo, Japan
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ Trang Seafood Japan, Tokyo, Japan
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการ บริษัทห้างทองเฮียบเฮงหลี จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัทวันมอร์ลิงค์ จำกัด


 • ประวัติการดูงานและการฝึกอบรม
 • รองประธานนักเรียนไทยในสมาคมนักเรียนไทยแห่ง Eastern Michigan University
 • ทำงานในฐานะ International Expert ที่บริษัท Kawasho Corporation กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 – 2543
 • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก Japan Foundation ในฐานะผู้สอบผ่านการทดสอบภาษาญี่ปุ่น ระดับสอง (Advanced level)
 • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันขงจื๊อ ในฐานะผู้สอบผ่านการทดสอบภาษาจีน ระดับสี่ (Upper Intermediate Level)
 • เข้าร่วมงาน Seafood Exposition ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม
 • ศึกษาดูงานการเลี้ยงปลา salmon ด้วยกระชังขนาดใหญ่ในมหาสมุทรแอตแลนติก บริษัท Musholm Lax ประเทศเดนมาร์ก
 • ศึกษาดูงาน Boston International Seafood ที่เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ศึกษาดูงาน Anuga Food Show ที่เมืองโคโลญจ์ ประเทศเยอรมัน
 • ศึกษาดูงานการกำจัดกากอุตสาหกรรม เทคโนโลยี Recycle จากประเทศเยอรมัน
 • ศึกษาดูงาน Anuga Food Show ที่เมืองโคโลญจ์ ประเทศเยอรมัน
 • ได้รับประกาศนียบัตรนักตรวจสอบอัญญมณีและทองคำจากสถาบัน TIG องค์การมหาชน


 • ตำแหน่งทางด้านสังคม
 • กรรมการหอการค้าจังหวัดตรัง
 • กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมบำรุงการศึกษาตรัง
 • รองประธานสมาคมไหหลำจังหวัดตรัง


 • เส้นทางในองค์กรโรตารี
 • สมาชิกใหม่สโมสรโรตารีตรัง พ.ศ. 2549
 • เจ้าหน้าที่เยาวชนแลกเปลี่ยน (YEO) สโมสรโรตารีตรัง พ.ศ. 2550 – 2552
 • นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีทับเที่ยง พ.ศ. 2555
 • ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2558 – 2559
 • วิทยากรและผู้นำการสัมมนาภาค 3330
 • ประธานคณะกรรมการจัดการอบรมภาคประจำปี 2562-2563 และ 2563-2564
 • ผู้ว่าการภาครับเลือกภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2563-2564