คณะกรรมการ ปีโรตารี 2021-2022


รหัส 3144110

ชื่อ-สกุล อผภ. วิชัย มณีวัชรเกียรติ / PDG. Wichai Maneewacharakiet

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ฝึกอบรมภาค

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี สมุทรปราการ / Samutprakarn


รหัส 1493471

ชื่อ-สกุล อผภ. เธียรไชย นิยม / PDG. THIANCHAI NIYOM

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบบัญชีภาค

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี ตรัง / Trang


รหัส 8477685

ชื่อ-สกุล อน. ชาญวิทย์ ศรีสุทธิพงศ์ / PP. Charnwit Srisuthipong

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ การเงินภาค

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี ทับเที่ยง / Tubtiang


รหัส 3471060

ชื่อ-สกุล อน. ชัชวาล เตละวาณิชย์ / PP. Chatchawal Telavanich

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ภาค 3330

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี สมุทรสาคร / Samutsakhon


รหัส 8601670

ชื่อ-สกุล อน. ฐิตินาถ ประชากุล / PP. Thitinat Prachakul

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ กองบรรณาธิการสารผู้ว่าการภาค

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี มณีกาญจน์ / Maneekan


รหัส 5118435

ชื่อ-สกุล อผภ. เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ / PDG. Chalermchat Chun-in

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ส่งเสริมการประชุมใหญ่โรตารีสากล

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี กาญจนบุรี / Kanchanaburi


รหัส 1992987

ชื่อ-สกุล อน. ประทีป แย้มเกตุ / PP. Prateep Yamkate

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ จัดการสัมมนานายกรับเลือก

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี ราชบุรี / Ratchaburi


รหัส 16298

ชื่อ-สกุล นย. กำชัย เก่งตรง / P. Gumchai Geangtrong

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ จัดอบรมทีมงานภาค

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี ประจวบคีรีขันธ์ / Prachuap_Khirikhan


รหัส 8296066

ชื่อ-สกุล อน. นันทิรา ธนัญชาปกรณ์ / PP. Nantira Thananchapakorn

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ จัดอบรมคณะกรรมการ สโมสรอินเทอร์แรคท์/สโมสรโรทาแรคท์ พื้นที่ 1-15 & 31 CHAIR, DISTRICT INTERACT AND ROTARACT TRAINING ASSEMBLY COMMITTEE Area 1-15 & 31

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี ศรีตาปี / Sritapee


รหัส 11009011

ชื่อ-สกุล นย. ปฐมพร เจียสกุล / P. Pathomporn Jeasakul

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ จัดอบรมคณะกรรมการ สโมสรอินเทอร์แรคท์ และสโมสรโรทาแรคท์ พื้นที่ 16-30 CHAIR, DISTRICT INTERACT AND ROTARACT TRAINING ASSEMBLY COMMITTEE, AREA 16-30

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี แก่นจันทน์ / Ganchan


รหัส 8590564

ชื่อ-สกุล นย. โศศิษฐา สิทธิกุล / P. Sositha Sitthikul

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ จัดการประชุมระหว่างเมือง ครั้งที่ 1

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี ควนลัง - หาดใหญ่ / Khuanlang-Hatyai


รหัส 8488832

ชื่อ-สกุล อน. พลเอก มายะการ / PP. Poleak Mayakarn

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ จัดการประชุมระหว่างเมือง ครั้งที่ 2

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี อันดามันพังงา / Andaman_Phang-Nga


รหัส 6632371

ชื่อ-สกุล อน. ชารินรดา โสภณชนากูล / PP. Charinrada Sophonchanakun

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ จัดการประชุมระหว่างเมือง ครั้งที่ 3

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี พระปฐมเจดีย์ / Pra-Pathom-Chedi


รหัส 6810752

ชื่อ-สกุล อน. วรรณา นิเทศนพกุล / PP. Wanna Nitasnopkul

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ จัดการอบรมภาคประจำปี ครั้งที่ 1

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี ภูเก็ตเซ้าท์ / Phuket-South


รหัส 8605785

ชื่อ-สกุล รทร. สุรศักดิ์ แสงศิวะฤทธิ์ / RTN. Surasak Sangsivarit

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ จัดงาน Club Vibrant Workshop

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี นครศรีวีรไทย / Nakhonsri-Veerathai


รหัส 8130988

ชื่อ-สกุล อน. ถวัลย์ พรหมมา / PP. TAWAL PROMMA

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ จัดการประชุมใหญ่ (DC) และการประกาศรางวัล

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี ตรัง / Trang


รหัส 2296652

ชื่อ-สกุล อผภ. นพ.พรชัย บุญแสง / PDG. PORNCHAI BOONSAENG

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ตัดสินรางวัลภาค

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี สุพรรณบุรี / Suphanburi


รหัส 8647929

ชื่อ-สกุล อน. วิทยา ศิริจำปา / PP. Witaya Sirijumpa

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ จัดการประกวดสนเทศโรตารี

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี นครชัยศรี / Nakornchaisri


รหัส 3150715

ชื่อ-สกุล อผภ. สมภพ ธีระสานต์ / PDG. Somphop Thirasan

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ พัฒนาสมาชิกภาพภาค

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี กาญจนบุรี / Kanchanaburi


รหัส 6833616

ชื่อ-สกุล อผภ. สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง / PDG. sakon Uengsroithong

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ขยายสโมสร

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี ยะลา / Yala


รหัส 1838801

ชื่อ-สกุล อผภ. อรชร สายสีทอง / PDG. Orachorn Saisrithong

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ บริการระหว่างประเทศ

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี ภูเก็ตเซ้าท์ / Phuket-South