คณะกรรมการ ปีโรตารี 2022-2023


รหัส 3150715

ชื่อ-สกุล อผภ. สมภพ ธีระสานต์ / PDG. Somphop Thirasan

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ บริหารศูนย์โรตารีในประเทศไทย ปี 2565-2567

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี กาญจนบุรี / Kanchanaburi


รหัส 3144110

ชื่อ-สกุล อผภ. วิชัย มณีวัชรเกียรติ / PDG. Wichai Maneewacharakiet

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ฝึกอบรมภาค

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี สมุทรปราการ / Samutprakarn


รหัส 1493471

ชื่อ-สกุล อผภ. เธียรไชย นิยม / PDG. THIANCHAI NIYOM

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบบัญชีภาค

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี ตรัง / Trang


รหัส 3197530

ชื่อ-สกุล ผวน. จักรชัย วิสุทธากุล / DGN. Jakchai Visutthakul

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ภาค 3330

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี ปู่เจ้าสมิงพราย / Poochaosamingprai


รหัส 3270675

ชื่อ-สกุล อผภ. จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ / PDG. Juthatip Thamsiripong

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ บรรณณาธิการทำเนียบภาค

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี พระปฐมเจดีย์ / Pra-Pathom-Chedi


รหัส 8601670

ชื่อ-สกุล อน. ฐิตินาถ ประชากุล / PP. Thitinat Prachakul

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ กองบรรณาธิการสารผู้ว่าการภาค

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี มณีกาญจน์ / Maneekan


รหัส 6517613

ชื่อ-สกุล รทร.รศ. เบญจรัตน์ สีทองสุก / RTN.V.Prof. Benjarat Seetongsook

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ การเงินภาค

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี พลอยราชบุรี / Ploi_Ratchaburi


รหัส 6657976

ชื่อ-สกุล อผภ. ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ / PDG. Paikit Hoonpongsimanont

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ส่งเสริมการประชุมใหญ่โรตารีสากล

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี ทับเที่ยง / Tubtiang


รหัส 6770723

ชื่อ-สกุล อน. วัลยา ยอดดนตรี / PP. Wallaya Yoddontree

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ จัดอบรมผู้ช่วยผู้ว่าการภาค และจัดอบรมเตรียมตัวนายกรับเลือก

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี ศรีตาปี / Sritapee


รหัส 8558995

ชื่อ-สกุล อน. รำไพ คำวิจารณ์ / PP. Rampai Kamwijan

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ จัดอบรมทีมงานภาค

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี ประจวบคีรีขันธ์ / Prachuap_Khirikhan


รหัส 1992987

ชื่อ-สกุล อน. ประทีป แย้มเกตุ / PP. Prateep Yamkate

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ จัดการอบรมนายกรับเลือก (PETS)

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี ราชบุรี / Ratchaburi


รหัส 10705732

ชื่อ-สกุล นย. จริยา สุขชื่น / P. Jariya Sookchuen

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ จัดอบรมคณะกรรมการ สโมสรอินเทอร์แรคท์ พื้นที่ 1-15 และ สมุย-พะงัน

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี ท่าศาลา-นครศรี / Tasala-Nakornsri


รหัส 10082335

ชื่อ-สกุล นย. พรพิมล ปังสุวรรณ / P. Pornpimon Pungsuwan

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ จัดอบรม คณะกรรมการสโมสรอินเทอร์แรคท์ พื้นที่ 16-30

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี สมุทรปราการ / Samutprakarn


รหัส 6042423

ชื่อ-สกุล นยก. อรุณี อรุณกมล / CP. Arunee Arunkamol

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ จัดการประชุมระหว่างเมือง พื้นที่ 1-6

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี นครหาดใหญ่ / Nakhorn-Hatyai


รหัส 3288579

ชื่อ-สกุล อน. พรเทพ พัฒนพิชัย / PP. Pornthep Pattanapichai

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ จัดการประชุมระหว่างเมือง พื้นที่ 7-15 และสมุย-พะงัน

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี พังงา / Phang-Nga


รหัส 8607535

ชื่อ-สกุล อผช. ขวัญใจ กมลพันธ์ทิพย์ / PAG. Kwanjai Kumolpanthip

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ จัดการประชุมระหว่างเมือง พื้นที่ 16-30

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี โพธาราม / Photharam


รหัส 10466332

ชื่อ-สกุล อน.นพ. สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ / PP.Dr. Somchai Thepcharoennirund

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ จัดการอบรมภาคประจำปี (DTA)

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี ราชบุรี / Ratchaburi


รหัส 5110059

ชื่อ-สกุล อน. ระหงษ์ แพรอัตถ์ / PP. Rahong Prae-Ut

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ จัดสัมมนา Club Vibrant Workshop (มูลนิธิ ภาพลักษณ์สาธารณะ และสมาชิกภาพ)

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี นครปฐม / Nakornpathom


รหัส 11009011

ชื่อ-สกุล อน. ปฐมพร เจียสกุล / PP. Pathomporn Jeasakul

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ จัดการประชุมใหญ่ (DC) และการประกาศรางวัล

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี แก่นจันทน์ / Ganchan


รหัส 2296652

ชื่อ-สกุล อผภ. นพ.พรชัย บุญแสง / PDG. PORNCHAI BOONSAENG

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ตัดสินรางวัลภาค

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี สุพรรณบุรี / Suphanburi


รหัส 8824902

ชื่อ-สกุล อน. พรรณเพ็ญ ไพบูลย์เกษม / PP. Punpen Paiboonkasem

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ จัดการประกวดสนเทศโรตารี

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี มณีกาญจน์ / Maneekan


รหัส 3265964

ชื่อ-สกุล อผภ. อผภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ / PDG. Dr.Peera Farmpiboon

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ พัฒนาสมาชิกภาพภาค

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี กระบี่ / Krabi


รหัส 5118435

ชื่อ-สกุล อผภ. เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ / PDG. Chalermchat Chun-in

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ขยายสโมสร

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี กาญจนบุรี / Kanchanaburi


รหัส 3150715

ชื่อ-สกุล อผภ. สมภพ ธีระสานต์ / PDG. Somphop Thirasan

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ DEI ภาค (ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกัน)

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี กาญจนบุรี / Kanchanaburi


รหัส 1838801

ชื่อ-สกุล อผภ. อรชร สายสีทอง / PDG. Orachorn Saisrithong

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ บริการระหว่างประเทศ

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี ภูเก็ตเซ้าท์ / Phuket-South


รหัส 3144110

ชื่อ-สกุล อผภ. วิชัย มณีวัชรเกียรติ / PDG. Wichai Maneewacharakiet

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิโรตารีภาค

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี สมุทรปราการ / Samutprakarn


รหัส 8263395

ชื่อ-สกุล รทร. ชูชาติ นิจวัฒนา / RTN. Chuchart Nijwattana

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ การโครงการความปลอดภัยทางถนน ภาค 3330 โรตารีสากล

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี ทุ่งคา / Tongkah


รหัส 6138791

ชื่อ-สกุล อน. ประทีป เรือนทอง / PP. Prateep Ruanthong

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ชมรมแลกเปลี่ยนมิตรภาพ

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี ลัดหลวง / Ladluang


รหัส 9461501

ชื่อ-สกุล อผช. นงลักษณ์ ศุภโสภณ / PAG. Nongluck Supasopon

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ บริการชุมชนภาค

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี สุพรรณิการ์ / Suphannikar


รหัส 8613726

ชื่อ-สกุล อน. อนงค์ จุลนิพิฐวงษ์ / PP. Anong Julnipitawong

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ บริการอาชีพภาค

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี พระปฐมเจดีย์ / Pra-Pathom-Chedi


รหัส 8278445

ชื่อ-สกุล อน. ผ่องใส พันธุรัตน์ / PP. Pongsai Phanturat

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ชุมชนโรตารีภาค RCC

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี มณีกาญจน์ / Maneekan


รหัส 8459726

ชื่อ-สกุล อน. รัตนาพร เลารุจิราลัย / PP. Rattanaporn Laorujiralai

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์โรตารี

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี สนามจันทร์ / Sanam-Chan


รหัส 1493469

ชื่อ-สกุล อผภ. มานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ / PDG. MANIT WONGSURYRAT

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ เยาวชนแลกเปลี่ยนภาค

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี ตรัง / Trang


รหัส 6632371

ชื่อ-สกุล อน. ชารินรดา โสภณชนากูล / PP. Charinrada Sophonchanakun

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ จัดอบรมเยาวชนผู้นำโรตารี (RYLA)

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี พระปฐมเจดีย์ / Pra-Pathom-Chedi


รหัส 5924144

ชื่อ-สกุล อน. กฤศ รุ่งเหมรัตน์ / PP. Krit Runghemrat

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ โรทาแรคท์ภาค

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี สนามจันทร์ / Sanam-Chan


รหัส 6879257

ชื่อ-สกุล ผชภ. ณัฐรินีย์ สินทรัพย์ / AG. Nutrinee Sinsub

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ อินเทอร์แรคท์ภาค

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี อีคลับภาค 3330 / E-Club_of_District_3330


รหัส 8482835

ชื่อ-สกุล อน. กนกกร พฤกษกิจ / PP. Kanokkorn Pruksakit

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ โปรแกรมแลกเปลี่ยนชนรุ่นใหม่ภาค

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี ชิโนภูเก็ต / Sino_Phuket


รหัส 8481956

ชื่อ-สกุล อน. รัชดา เทพนาวา / PP. Ratchada Thepnava

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ MY ROTARY ภาค

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี ควนลัง - หาดใหญ่ / Khuanlang-Hatyai


รหัส 6593842

ชื่อ-สกุล อน. ชวนณภัค ศิริณภัค / PP. Chuannapuk Sirinapuk

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายไอที/เว็บไซต์ ภาค 3330

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี ศรีธรรมาโศกราช / Sithammasokarat


รหัส 8607531

ชื่อ-สกุล อน. กุลทิวา กวงเมี้ย / PP. Kultiwa Kuangmia

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ กลุ่มมิตรภาพโรตารีภาค

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี โพธาราม / Photharam


รหัส 6810682

ชื่อ-สกุล อน. ประจวบ ฤทธิ์แดง / PP. Prajuab Riddang

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ กลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียน

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี พลอยราชบุรี / Ploi_Ratchaburi