คณะกรรมการ ปีโรตารี 2020-2021


รหัส 3144110

ชื่อ-สกุล อผภ. วิชัย มณีวัชรเกียรติ / PDG. Wichai Maneewacharakiet

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการฝึกอบรมภาค

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี สมุทรปราการ / Samutprakarn


รหัส 1493471

ชื่อ-สกุล อผภ. เธียรไชย นิยม / PDG. THIANCHAI NIYOM

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีภาค

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ตรัง / Trang


รหัส 1598545

ชื่อ-สกุล อน. สรรเพชญ ศลิษฎ์อรรถกร / PP. Sunpetch Slisatakorn

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการการเงินภาค

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี กาญจนบุรี / Kanchanaburi


รหัส 6729163

ชื่อ-สกุล ผวน. ละออ จินดา / DGN. La-Or Chinda

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ภาค 3330

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี พลอยราชบุรี / Ploi_Ratchaburi


รหัส 5751959

ชื่อ-สกุล อน. ไพโรจน์ เอื้อสุขนุกูล / PP. Pairote Ouasuknukul

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกองบรรณาธิการสารผู้ว่าการภาค

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี กาญจนบุรี / Kanchanaburi


รหัส 6833616

ชื่อ-สกุล อผภ. สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง / PDG. sakon Uengsroithong

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการประชุมใหญ่โรตารีสากล

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ยะลา / Yala


รหัส 9307524

ชื่อ-สกุล อน. รสวรรณ จงไมตรีพร / PP. Rossawan jongmaitreeporn

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดอบรมเตรียมตัวผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี มณีกาญจน์ / Maneekan


รหัส 9813037

ชื่อ-สกุล อน. วิมลวรรณ วงศ์วิริยางกูร / PP. Wimolwan Wongviriyangkoon

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการสัมมนาเตรียมตัวนายกรับเลือก

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ท่าม่วง / Thamuang


รหัส 6959276

ชื่อ-สกุล อน. ชัยสิทธิ์ ปริตรวดี / PP. Chaisit Paritrawadee

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดอบรมทีมงานภาค

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ประจวบคีรีขันธ์ / Prachuap_Khirikhan


รหัส 5374174

ชื่อ-สกุล อน. นพ.ประพนธ์ โชติกมาศ / PP. DR.PRAPON CHOTIKAMAS

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดอบรมคณะกรรมการ สโมสรอินเทอร์แรคท์/สโมสรโรทาแรคท์ พื้นที่ 1-15 & 31

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ตรัง / Trang


รหัส 7032599

ชื่อ-สกุล อน. ปฐมสิทธิ์ ชาญสิทธิ์จิรากุล / PP. Pathomsid Chansidjirakul

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดอบรมคณะกรรมการ สโมสรอินเทอร์แรคท์ และสโมสรโรทาแรคท์ พื้นที่ 16-30

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี สนามจันทร์ / Sanam-Chan


รหัส 8302537

ชื่อ-สกุล อน. ณัญฒณา สิงห์หนู / PP. Nantana Singnoo

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมระหว่างเมือง พื้นที่ 1-5 และพื้นที่ 11-13

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ควนลัง - หาดใหญ่ / Khuanlang-Hatyai


รหัส 8775859

ชื่อ-สกุล อน. ไชยวุฒิ เบญจอริยกุล / PP. Chaiwut BenjaAriyakun

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมระหว่างเมือง พื้นที่ 6-10,14-15 และพื้นที่ 31

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี กระบี่ / Krabi


รหัส 3471057

ชื่อ-สกุล อน. วีรธัช อรุณเจริญพรชัย / PP. Veerathat Aruncharoenpornchai

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมระหว่างเมือง พื้นที่ 16-30

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี สมุทรสาคร / Samutsakhon


รหัส 3300371

ชื่อ-สกุล อน. กฤติกา ลีละพันธุ / PP. Krittika Lilabhan

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการอบรมภาคประจำปี ครั้งที่ 1 พื้นที่ 1-5,11-15,31ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี โพธิ์เสด็จ-นครศรี / Pohsadej-Nakornsri


รหัส 6657976

ชื่อ-สกุล ผวล. ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ / DGE. Paikit Hoonpongsimanont

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการอบรมภาคประจำปี ครั้งที่ 2 พื้นที่ 6-10 ณ จังหวัดตรัง

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ทับเที่ยง / Tubtiang


รหัส 3353235

ชื่อ-สกุล อน. เอนก ศรีสุขธนา / PP. Anek Srisukthana

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการอบรมภาคประจำปี ครั้งที่ 3 พื้นที่ 16-30 ณ จังหวัดนครปฐม

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี สนามจันทร์ / Sanam-Chan


รหัส 5909058

ชื่อ-สกุล อน. วาสนา ศรีกาญจนา / PP. Wassana Srikanchana

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดสัมมนามูลนิธิโรตารี, ภาพลักษณ์สาธารณะ และสมาชิกภาพ

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี หัวหิน / Hua-Hin


รหัส 6305594

ชื่อ-สกุล อน. ปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ / PP. Pranpiya Amornchaiyapitak

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ (DC) และการประกาศรางวัล

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี มณีกาญจน์ / Maneekan


รหัส 2296652

ชื่อ-สกุล อผภ. นพ.พรชัย บุญแสง / PDG. PORNCHAI BOONSAENG

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลภาค

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี สุพรรณบุรี / Suphanburi


รหัส 8647929

ชื่อ-สกุล อน. วิทยา ศิริจำปา / PP. Witaya Sirijumpa

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการประกวดสนเทศโรตารี

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี นครชัยศรี / Nakornchaisri


รหัส 3265964

ชื่อ-สกุล อผภ. นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ / PDG. Dr.Peera Farmpiboon

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสมาชิกภาพภาค

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี กระบี่ / Krabi


รหัส 5359384

ชื่อ-สกุล อผภ. พล.ท.คณิต แจ่มจันทรา / PDG. Kanit Jamjuntra

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการขยายสโมสร

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ราชบุรี / Ratchaburi


รหัส 1838801

ชื่อ-สกุล อผภ. อรชร สายสีทอง / PDG. Orachorn Saisrithong

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริการระหว่างประเทศ

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ภูเก็ตเซ้าท์ / Phuket-South


รหัส 6670427

ชื่อ-สกุล อน.ดร. ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ / PP.Dr. Chao Temrak

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริการระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี โพธิ์เสด็จ-นครศรี / Pohsadej-Nakornsri


รหัส 5101299

ชื่อ-สกุล อผภ. ขวัญชัย เลาหวิรภาพ / PDG. Quanchai Laohaviraphab

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริการระหว่างประเทศไทย-เกาหลี

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี พระประแดง / Phrapradaeng


รหัส 6062637

ชื่อ-สกุล นยก. อาภาฬฎี เลขะกุล / CP. Apaladee Lekhakul

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริการระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ควนลัง - หาดใหญ่ / Khuanlang-Hatyai


รหัส 1918506

ชื่อ-สกุล อผภ. ธีระนันท์ วงศ์หล่อ / PDG. Theeranun Wonglaw

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริการระหว่างประเทศไทย-ไต้หวัน

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี สงขลา / Songkhla


รหัส 2442624

ชื่อ-สกุล อน. เอมม่า สุทธิสังข์ / PP. Emma J. Suitisang

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริการระหว่างประเทศไทย-ฟิลิปปินส์

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี โคกเสม็ดชุน / Khok-Samedchun


รหัส 2116194

ชื่อ-สกุล อผภ. สงวน คุณาพร / PDG. Sanguan Kunaporn

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการระหว่างประเทศไทย-อินโดนีเซีย

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ทุ่งคา / Tongkah


รหัส 8738735

ชื่อ-สกุล อน. Gianni Battistini / PP. Gianni Battistini

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริการระหว่างประเทศไทย-สวิตเซอร์แลนด์

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี รอยัลหัวหิน / Royal_Hua-Hin


รหัส 9309133

ชื่อ-สกุล รทร. Alan Brown / RTN. Alan Brown

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริการระหว่างประเทศไทย-ออสเตรเลีย

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี รอยัลหัวหิน / Royal_Hua-Hin


รหัส 3144110

ชื่อ-สกุล อผภ. วิชัย มณีวัชรเกียรติ / PDG. Wichai Maneewacharakiet

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารีภาค

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี สมุทรปราการ / Samutprakarn


รหัส 8253996

ชื่อ-สกุล อน. พัชรา พูลโภคผล / PP. Patchara Phulphokphol

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการทุนสนับสนุนมูลนิธิโรตารีภาค

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี เหลืองกระบี่ / Leung-Krabi


รหัส 8254056

ชื่อ-สกุล อน. ฤลิษา พรศิริอนันต์ / PP. Rarisa Pornsirianant

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการดูแลกองทุนภาค

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี เหลืองกระบี่ / Leung-Krabi


รหัส 6810752

ชื่อ-สกุล อน. วรรณา นิเทศนพกุล / PP. Wanna Nitasnopkul

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการทุนการศึกษา

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ภูเก็ตเซ้าท์ / Phuket-South


รหัส 5432287

ชื่อ-สกุล อน. Friedrich Fauma / PP. Friedrich Fauma

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการศิษย์เก่ามูลนิธิโรตารีและโรตารีสากล

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ป่าตองบีช / Patong-Beach


รหัส 6391773

ชื่อ-สกุล อน. อณุพร พนาวัฒนกุล / PP. Anuporn Panawattanagul

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการทุนสันติภาพโรตารี

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ชุมพร / Chumphon


รหัส 2116194

ชื่อ-สกุล อผภ. สงวน คุณาพร / PDG. Sanguan Kunaporn

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการโครงการความปลอดภัยทางถนน ภาค 3330 โรตารีสากล

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ทุ่งคา / Tongkah


รหัส 3293084

ชื่อ-สกุล อผภ. ยุทธกิจ มานะจิตต์ / PDG. Yuttakij Manajit

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการPHF Society

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ศรีธรรมาโศกราช / Sithammasokarat


รหัส 8481956

ชื่อ-สกุล อน. รัชดา เทพนาวา / PP. Ratchada Thepnava

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกลุ่มฝึกอบรมด้านอาชีพ

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ควนลัง - หาดใหญ่ / Khuanlang-Hatyai


รหัส 8010568

ชื่อ-สกุล ผชภ. ฐกฤต บุตรรุ่งโรจน์ / AG. Takrit Budrungroge

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกองทุนประจำปี

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ภูเก็ตเซ้าท์ / Phuket-South


รหัส 5458706

ชื่อ-สกุล ผชภ. สมชาย กมลพันธ์ทิพย์ / AG. Somchai Kamolpantip

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกองทุนถาวร

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี โพธาราม / Photharam


รหัส 8263395

ชื่อ-สกุล รทร. ชูชาติ นิจวัฒนา / RTN. Chuchart Nijwattana

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการโปลิโอพลัส

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ทุ่งคา / Tongkah


รหัส 5253547

ชื่อ-สกุล อน. อัญชลี อมรสิน / PP. Anchalee Amornsin

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการชมรมแลกเปลี่ยนมิตรภาพ

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี สนามจันทร์ / Sanam-Chan


รหัส 3471060

ชื่อ-สกุล อน. ชัชวาล เตละวาณิชย์ / PP. Chatchawal Telavanich

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริการชุมชนภาค

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี สมุทรสาคร / Samutsakhon


รหัส 6019465

ชื่อ-สกุล อน. โชติอนันต์ นิ่มนวลภูพานิช / PP. Chotanan Nimnaunphupanich

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริการอาชีพภาค

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี นครปฐม / Nakornpathom


รหัส 2116191

ชื่อ-สกุล อน. วีระ หริจันทนะวงศ์ / PP. Weera Harichantanawong

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการชุมชนโรตารีภาค RCC

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ทุ่งคา / Tongkah


รหัส 3270675

ชื่อ-สกุล อผภ. จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ / PDG. Juthatip Thamsiripong

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์โรตารี

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี พระปฐมเจดีย์ / Pra-Pathom-Chedi


รหัส 1493469

ชื่อ-สกุล อผภ. มานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ / PDG. MANIT WONGSURYRAT

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการเยาวชนแลกเปลี่ยนภาค

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ตรัง / Trang


รหัส 3270675

ชื่อ-สกุล อผภ. จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ / PDG. Juthatip Thamsiripong

ตำแหน่ง ประธานร่วมคณะกรรมการเยาวชนแลกเปลี่ยนภาค

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี พระปฐมเจดีย์ / Pra-Pathom-Chedi


รหัส 2442624

ชื่อ-สกุล อน. เอมม่า สุทธิสังข์ / PP. Emma J. Suitisang

ตำแหน่ง ประธานกรรมการผู้ประสานงานเยาวชนที่เดินทางออก และเยาวชนแลกเปลี่ยนระยะยาว

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี โคกเสม็ดชุน / Khok-Samedchun


รหัส 8459942

ชื่อ-สกุล อน. กัณวีย์ เพชรเกตุ / PP. Kannavee Petchgate

ตำแหน่ง ประธานกรรมการผู้ประสานงานเยาวชนที่เดินทางเข้าและครอบครัวอุปถัมภ์

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี พระประแดง / Phrapradaeng


รหัส 6621042

ชื่อ-สกุล นยก. เบญจวรรณ ธรรมศิริพงษ์ / CP. Benjawan Thamsiripong

ตำแหน่ง ประธานโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ทวารวดี / Thavaravadi


รหัส 1922699

ชื่อ-สกุล อน. ทรรศนีย์ จิตตวิสุทธิกุล / PP. Tassanee Jittavisuttikul

ตำแหน่ง ประธานการเงิน

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี พระปฐมเจดีย์ / Pra-Pathom-Chedi


รหัส 8459726

ชื่อ-สกุล อน. รัตนาพร เลารุจิราลัย / PP. Rattanaporn Laorujiralai

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี สนามจันทร์ / Sanam-Chan


รหัส 8459079

ชื่อ-สกุล อน. ณัฐพัชร์ สุชาติกุลวิทย์ / PP. Nathaphat Suchatkulwit

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการอินเทอร์แรคท์ภาค

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี เทพารักษ์ / Teparak


รหัส 8481956

ชื่อ-สกุล อน. รัชดา เทพนาวา / PP. Ratchada Thepnava

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ MY ROTARY ภาค

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ควนลัง - หาดใหญ่ / Khuanlang-Hatyai


รหัส 6593842

ชื่อ-สกุล อน. ชวนณภค ศิริณภัค / PP. Chuannapuk Sirinapuk

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการฝ่ายไอที/เว็บไซต์ ภาค 3330

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ศรีธรรมาโศกราช / Sithammasokarat