ประธานคณะกรรมการบริการอาชีพภาค
Chair, District Vocational Service Committee
ปีโรตารี 2566-2567

อน.อนิรุธ สุขจิตต์ (กำแพงแสน)
PP.Aniroot Sookachitt (Kampaengsan)