ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

สโมสรโรตารีสนามจันทร์ และสโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีสนามจันทร์ เปิดโครงการ ส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ "ตัดผมชาย" สอนการตัดผม เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วันที่โพสต์: 2019-08-24

รายละเอียด / กิจกรรม ::

โดยนายกจุติภา จันทร์วงศ์ นายกสโมสรโรตารีสนามจันทร์ เจ้าของร้านเสริมสวยอารีย์ ให้กับ สมาชิกสโมสรอินเทอร์แรคท์ฯ เพื่อตัดผมให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนฟรี เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม ...#RotaryD3330 #peopleofaction ห้องตัดผมชาย W.J. Hair Cut ตั้งอยู่ในโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม โดยสโมสรโรตารีสนามจันทร์ได้สนับสนุน เครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในการตัดผม สอนการตัดผมให้กับ สมาชิกสโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีสนามจันทร์ เพื่อตัดผมให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนฟรี โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญควบคุมอย่างใกล้ชิด จุดประสงค์ปลูกฝังการเป็นจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ด้วยการ บริการผู้อื่นเหนือตน Service Above self

เอกสารเเนบ ::