ประธานคณะอนุกรรมการหยุดโปลิโอ
Chair, District End Polio Now Sub-Committee
ปีโรตารี 2566-2567

อน.นพ.สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ (ราชบุรี)
PP.Dr.Somchai Thepcharoennirund (Ratchaburi)