กำหนดการประชุมภาค | กำหนดการเยี่ยมสโมสร | ปฏิทินโรตารี


ปฏิทินโรตารี Rotary Calendar
เดือน กำหนดการ
กรกฎาคม July โรตารีมิได้กำหนด (No Special designation)
สิงหาคม August เดือนเเห่งการสมาชิกภาพและการพัฒนาสโมสรใหม่ (Membership and New Club Development Month)
กันยายน September เดือนเเห่งการศึกษาขั้นพื้นฐานเเละการรู้หนังสือ (Basic Education and Literacy Month)
ตุลาคม October เดือนแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจเเละชุมชน (Economic and Community Development Month)
พฤศจิกายน November เดือนแห่งมูลนิธิโรตารี (Rotary Foundation Month)
ธันวาคม December เดือนเเห่งการป้องกันเเละรักษาโรค (Disease Prevention and Treatment Month)
มกราคม January เดือนเเห่งการบริการด้านอาชีพ (Vocational Service Month)
กุมภาพันธ์ February เดือนเเห่งสันติภาพเเละการป้องกัน/การเเก้ไขข้อขัดเเย้ง (Peacebuilding and Conflict Prevention Month)
มีนาคม March เดือนเเห่งน้ำ สุขภิบาลเเละสุขอนามัย (Water, Sanitation, and Hygiene Month)
เมษายน April เดือนเเห่งสุขอนามัยของเเม่เเละเด็ก (Maternal and Child Health Month)
พฤษภาคม May เดือนเเห่งการบริการด้านเยาวชน (Youths Service Month)
มิถุนายน June เดือนเเห่งมิตรภาพโรตารี (Rotary Fellowships Month)
จำนวนผู้เข้าชม เริ่ม 04/11/62 .