ประธานคณะอนุกรรมการทุนสนับสนุนมูลนิธิโรตารีภาค
Chair, District Rotary Foundation Grant Sub-Committee
ปีโรตารี 2566-2567

อน.วรรณา นิเทศนพกุล (ภูเก็ตเซ้าท์)
PP.Wanna Nitasnopkul (Phuket-South)