ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ปีโรตารี 2023-2024


รหัส 10018999

ชื่อ-สกุล อน. ชญาภา สมานวรศักดิ์ / PP. Chayapha Samanworasak

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 1 ดูแลสโมสรโรตารียะลา, เบตง

ปีโรตารี 2023-2024

สโมสรโรตารี เบตง / Betong


รหัส 9847248

ชื่อ-สกุล อน. ประทุม เทพเพชร / PP. Prathum Theppech

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 2 ดูแลสโมสรโรตารีปัตตานี, นราธิวาส

ปีโรตารี 2023-2024

สโมสรโรตารี ปัตตานี / Pattani


รหัส 8933252

ชื่อ-สกุล อน. ณัฐกฤตา สารีบุตร / PP. Natkrita Sareebut

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 3 ดูแลสโมสรโรตารีหาดใหญ่, หาดใหญ่นครินทร์, หาดใหญ่อีสท์

ปีโรตารี 2023-2024

สโมสรโรตารี หาดใหญ่ / Hat-Yai


รหัส 6074965

ชื่อ-สกุล อน. วนกาญจน์ ปรีชา / PP. Wanakarn Preecha

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 4 ดูแลสโมสรโรตารีคอหงส์, โคกเสม็ดชุน, นครหาดใหญ่

ปีโรตารี 2023-2024

สโมสรโรตารี คอหงส์ / Khohong


รหัส 8302537

ชื่อ-สกุล อน. ณัญฒณา สิงห์หนู / PP. Nantana Singnoo

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 5 ดูแลสโมสรโรตารีสงขลา, สตูล, ควนลัง - หาดใหญ่

ปีโรตารี 2023-2024

สโมสรโรตารี ควนลัง - หาดใหญ่ / Khuanlang-Hatyai


รหัส 5591863

ชื่อ-สกุล อน. สุพรรณี อัครยุทธ / PP. Supannee Arkkarayut

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 6 ดูแลสโมสรโรตารีตรัง, พัทลุง. ช่อศรีตรัง, ทับเที่ยง

ปีโรตารี 2023-2024

สโมสรโรตารี ช่อศรีตรัง / Chor-Sritrang


รหัส 10171715

ชื่อ-สกุล นยก. เกรียงยุทธ เตโชภาส / CP. Kriangyut Techopast

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 7 ดูแลสโมสรโรตารีภูเก็ต, ภูเก็ตเซ้าท์, ป่าตองบีช, ชิโนภูเก็ต, เหมืองแร่ภูเก็ต

ปีโรตารี 2023-2024

สโมสรโรตารี เหมืองแร่ภูเก็ต / Meuang_Rae_Phuket


รหัส 8193733

ชื่อ-สกุล อน. พีรพิชญ์ อ่องเจริญ / PP. Peerapit Ongcharoen

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 8 ดูแลสโมสรโรตารีทุ่งคา, อันดามัน, จังซีลอน, พรหมเทพภูเก็ต , ราไวย์บีช

ปีโรตารี 2023-2024

สโมสรโรตารี ทุ่งคา / Tongkah


รหัส 5168881

ชื่อ-สกุล ผชภ. ไพจิตร บุญรักษ์ / AG. Paijit Boonyarunk

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 9 ดูแลสโมสรโรตารีพังงา, ตะกั่วป่า

ปีโรตารี 2023-2024

สโมสรโรตารี พังงา / Phang-Nga


รหัส 9993285

ชื่อ-สกุล อน. ณิทรัชนก จงรักษ์ / PP. Nitratchanok Jongrak

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 10 ดูแลสโมสรโรตารีกระบี่, อ่าวลึก, เหลืองกระบี่

ปีโรตารี 2023-2024

สโมสรโรตารี เหลืองกระบี่ / Leung-Krabi


รหัส 6562286

ชื่อ-สกุล อน. มานัส คืนตัก / PP. Manus Kuentuk

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 11 ดูแลสโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช, ไม้เรียง-นครศรี

ปีโรตารี 2023-2024

สโมสรโรตารี ทุ่งสง / Thoongsong


รหัส 10599769

ชื่อ-สกุล อน. คนิสรณ์ จุลวิทยาการ / PP. Kanisorn Julavittayakarn

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 12 ดูแลสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช, นครศรีวีรไทย, เมืองต้นน้ำชะอวด, พราวด์ นคร

ปีโรตารี 2023-2024

สโมสรโรตารี ศรีธรรมาโศกราช / Sithammasokarat


รหัส 8489200

ชื่อ-สกุล อน. ดำเนิน มาทอง / PP. Damnoen Mathong

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 13 ดูแลสโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี, โพธิ์เสด็จ-นครศรี, สิชล-นครศรี,

ปีโรตารี 2023-2024

สโมสรโรตารี สิชล-นครศรี / Sichon-Nakhonsri


รหัส 6377571

ชื่อ-สกุล อน. บรรหาร วงศ์เจริญ / PP. Banharn Wongcharoen

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 14 ดูแลสโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี, ศรีตาปี, เพชรตาปี, บ้านนาสาร

ปีโรตารี 2023-2024

สโมสรโรตารี สุราษฎร์ธานี / Suratthani


รหัส 6391773

ชื่อ-สกุล อน. อณุพร พนาวัฒนกุล / PP. Anuporn Panawattanagul

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 15 ดูแลสโมสรโรตารีชุมพร, ระนอง

ปีโรตารี 2023-2024

สโมสรโรตารี ชุมพร / Chumphon


รหัส 10783440

ชื่อ-สกุล ผชภ. เบญจพร ขาวอ่อน / AG. Benjaporn Khao-orn

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 16 ดูแลสโมสรโรตารีปราณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, หัวหิน, รอยัลหัวหิน

ปีโรตารี 2023-2024

สโมสรโรตารี ปราณบุรี / Pranburi


รหัส 2248345

ชื่อ-สกุล ผชภ. สมชาย ทันตสุวรรณ / AG. Somchai Tantasuwan

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 17 ดูแลสโมสรโรตารีเพชรบุรี, ชะอำ, เขาวัง

ปีโรตารี 2023-2024

สโมสรโรตารี เขาวัง / Khaowang


รหัส 2528457

ชื่อ-สกุล อน. วิรัญ มหาธนานุสรณ์ / PP. Wiran Mahatananusorn

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 18 ดูแลสโมสรโรตารีสมุทรสงคราม, บ้านแพ้ว, สมุทรสาคร, กระทุ่มแบน

ปีโรตารี 2023-2024

สโมสรโรตารี บ้านแพ้ว / Ban-Phaeo


รหัส 6463668

ชื่อ-สกุล ผชภ. วิชัย วชิรศรีสุนทรา / AG. Wichai Vachirasrisoontra

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 19 ดูแลสโมสรโรตารีราชบุรี, แก่นจันทน์, พลอยราชบุรี, หลักเมืองราช

ปีโรตารี 2023-2024

สโมสรโรตารี ราชบุรี / Ratchaburi


รหัส 3350633

ชื่อ-สกุล อน. สมศักดิ์ เจียมฉวี / PP. Somsak Jiemchawee

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 20 ดูแลสโมสรโรตารีโพธาราม, บ้านโป่ง, หลักห้า-ดำเนิน, กรับใหญ่

ปีโรตารี 2023-2024

สโมสรโรตารี โพธาราม / Photharam


รหัส 10159881

ชื่อ-สกุล อน. วีระกิตติ์ ตั้งติยะพันธ์ / PP. Weerakit Tangtiyaphant

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 21 ดูแลสโมสรโรตารีพระประแดง, พระสมุทรเจดีย์, ลัดหลวง

ปีโรตารี 2023-2024

สโมสรโรตารี พระประแดง / Phrapradaeng


รหัส 5623299

ชื่อ-สกุล อน. สมบุญ เลิศชัยประเสริฐ / PP. Somboon Lertchaiprasert

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 22 ดูแลสโมสรโรตารีสำโรง, เทพารักษ์, ปู่เจ้าสมิงพราย เอราวัณ

ปีโรตารี 2023-2024

สโมสรโรตารี ปู่เจ้าสมิงพราย / Poochaosamingprai


รหัส 10082335

ชื่อ-สกุล ผชภ. พรพิมล ปังสุวรรณ / AG. Pornpimon Pungsuwan

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 23 ดูแลสโมสรโรตารีสมุทรปราการ, บางพลี, บางบ่อ

ปีโรตารี 2023-2024

สโมสรโรตารี สมุทรปราการ / Samutprakarn


รหัส 10099217

ชื่อ-สกุล อน. ณัฐชพงศทัต หงส์สุวพัชร / PP. Nutchapongsatut Hongsuvaput

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 24 ดูแลสโมสรโรตารีนครปฐม, พุทธมณฑล, ดอนตูม, ไร่ขิงสามพราน

ปีโรตารี 2023-2024

สโมสรโรตารี ไร่ขิงสามพราน / Raikhingsampran


รหัส 10140819

ชื่อ-สกุล อน. รัศมี ซึ้งสกุลโรจน์ / PP. Ratsamee Suiengsakulroj

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 25 ดูแลสโมสรโรตารีบางเลน, พระปฐมเจดีย์, กำแพงแสน, ทวารวดี

ปีโรตารี 2023-2024

สโมสรโรตารี บางเลน / BangLen


รหัส 10812901

ชื่อ-สกุล ผชภ. ผลินภัทร สังข์แก้ว / AG. Phalinphat Sangkaew

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 26 ดูแลสโมสรโรตารีสนามจันทร์, นครชัยศรี, สามพราน

ปีโรตารี 2023-2024

สโมสรโรตารี นครชัยศรี / Nakornchaisri


รหัส 7032654

ชื่อ-สกุล นย. วิเชียร ทองผิว / P. VICHIAN THONGPIEW

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 27 ดูแลสโมสรโรตารีกาญจนบุรี, ทองผาภูมิ, มณีกาญจน์, E-Club 3330, นเรศวร-กาญจนบุรี

ปีโรตารี 2023-2024

สโมสรโรตารี ทองผาภูมิ / Thongphapum


รหัส 6074947

ชื่อ-สกุล อน. สุรเชษฐ์ สินเจริญพร / PP. Surachet Sincharoenporn

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 28 ดูแลสโมสรโรตารีท่าเรือ-กาญจนบุรี, ท่าม่วง, ลูกแก-กาญจนบุรี

ปีโรตารี 2023-2024

สโมสรโรตารี ท่าม่วง / Thamuang


รหัส 10776932

ชื่อ-สกุล ผชภ. ดร.จันทนา แจ้งประจักษ์ / AG. Jantana Jangprajuk

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 29 ดูแลสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี, เพชรสุพรรณ, สุพรรณิการ์

ปีโรตารี 2023-2024

สโมสรโรตารี เพชรสุพรรณ / Pechra-Suphan


รหัส 8054491

ชื่อ-สกุล อน. นันทิยา พึ่งบุญ ณ อยุธยา / PP. Nanthiya Peungboonna Ayuththaya

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 30 ดูแลสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์, อู่ทอง, สองพี่น้อง

ปีโรตารี 2023-2024

สโมสรโรตารี อู่ทอง / U-thong