ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ปีโรตารี 2021-2022


รหัส 5253641

ชื่อ-สกุล อน. สุภาภรณ์ ศรีไสย / PP. Supaporn Srisai

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 1 ดูแลสโมสรโรตารียะลา, เบตง

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี ยะลา / Yala


รหัส 9311825

ชื่อ-สกุล อน. ว่าที่ร้อยตรีใซดี เจ๊ะหะมะ / PP. Saidee Jeahama

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 2 ดูแลสโมสรโรตารีปัตตานี, นราธิวาส

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี นราธิวาส / Narathiwat


รหัส 9498972

ชื่อ-สกุล อน. วันนา ทองใหญ่ / PP. Wanna Thongyai

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 3 ดูแลสโมสรโรตารีหาดใหญ่, หาดใหญ่นครินทร์, หาดใหญ่อีสท์

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี หาดใหญ่ / Hat-Yai


รหัส 6062712

ชื่อ-สกุล อน. อุไรวรรณ เจริญวัฒน์ / PP. Uraiwan Chareonwat

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 4 ดูแลสโมสรโรตารีคอหงส์, โคกเสม็ดชุน, นครหาดใหญ่

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี โคกเสม็ดชุน / Khok-Samedchun


รหัส 8481956

ชื่อ-สกุล อน. รัชดา เทพนาวา / PP. Ratchada Thepnava

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 5 ดูแลสโมสรโรตารีสงขลา, สตูล, ควนลัง - หาดใหญ่

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี ควนลัง - หาดใหญ่ / Khuanlang-Hatyai


รหัส 8477669

ชื่อ-สกุล อน. วัชชระ จอประเสริฐกุล / PP. Watchara Jorprasertkul

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 6 ดูแลสโมสรโรตารีตรัง, พัทลุง. ช่อศรีตรัง, ทับเที่ยง

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี ทับเที่ยง / Tubtiang


รหัส 8483300

ชื่อ-สกุล อน. ทวีรักษ์ ศักดิ์ศรีสุวรรณ / PP. Taveerak Saksrisuwan

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 7 ดูแลสโมสรโรตารีภูเก็ต, ภูเก็ตเซ้าท์, ป่าตองบีช, ชิโนภูเก็ต, เหมืองแร่ภูเก็ต

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี ชิโนภูเก็ต / Sino_Phuket


รหัส 8423321

ชื่อ-สกุล อน. ไชยา ระพือพล / PP. Chaiya Rapuapon

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 8 ดูแลสโมสรโรตารีทุ่งคา, อันดามัน, จังซีลอน, พรหมเทพภูเก็ต

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี อันดามัน / Andaman


รหัส 8489167

ชื่อ-สกุล อน. จักริน ใจเย็น / PP. Jakarin Jaiyen

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 9 ดูแลสโมสรโรตารีตะกั่วป่า, พังงา, อันดามันพังงา

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี อันดามันพังงา / Andaman_Phang-Nga


รหัส 8775856

ชื่อ-สกุล อน. สเจตส์ เอื้อศรีทองกุล / PP. Sachet Eosrithongkul

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 10 ดูแลสโมสรโรตารีกระบี่, อ่าวลึก, เหลืองกระบี่

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี กระบี่ / Krabi


รหัส 9457636

ชื่อ-สกุล อน. ประจวบเหมาะ ภักดีชน / PP. Prachaubmor Phakdichon

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 11 ดูแลสโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช, ไม้เรียง-นครศรี, เมืองต้นน้ำชะอวด

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี นครศรีธรรมราช / Nakhon-Srithamarat


รหัส 9751332

ชื่อ-สกุล อน. สุรศักดิ์ แสงศิวะฤทธิ์ / PP. surasak sangsivarit

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 12 ดูแลสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช, ทุ่งสง, นครศรีวีรไทย, พราวด์ นคร

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี ศรีธรรมาโศกราช / Sithammasokarat


รหัส 6670427

ชื่อ-สกุล อน.ดร. ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ / PP.Dr. Chao Temrak

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 13 ดูแลสโมสรโรตารีสิชล-นครศรี, โพธิ์เสด็จ-นครศรี, ท่าศาลา-นครศรี

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี โพธิ์เสด็จ-นครศรี / Pohsadej-Nakornsri


รหัส 8489229

ชื่อ-สกุล อน. เอกอนันต์ วิชิต / PP. Eakanan Wichit

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 14 ดูแลสโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี, ศรีตาปี, เพชรตาปี, บ้านนาสาร

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี เพชรตาปี / Petchtapee


รหัส 9757304

ชื่อ-สกุล อน. ณปภัช ยงชัยยุทธิ์ / PP. Napapatch Youngchaiyut

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 15 ดูแลสโมสรโรตารีชุมพร, ระนอง

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี ระนอง / Ranong


รหัส 8738735

ชื่อ-สกุล อน. Gianni Battistini / PP. Gianni Battistini

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 16 ดูแลสโมสรโรตารีปราณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, หัวหิน, รอยัลหัวหิน

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี รอยัลหัวหิน / Royal_Hua-Hin


รหัส 6923748

ชื่อ-สกุล อน. ธัญญรัตน์ สุมนารุจิรางค์ / PP. Thanyarat Sumanarujirang

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 17 ดูแลสโมสรโรตารีเพชรบุรี, ชะอำ, เขาวัง

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี เพชรบุรี / Petchburi


รหัส 9181011

ชื่อ-สกุล อน. บุญเลิศ ปิ่นสุข / PP. Boonlers Pinsuk

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 18 ดูแลสโมสรโรตารีสมุทรสงคราม, บ้านแพ้ว, สมุทรสาคร, กระทุ่มแบน

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี กระทุ่มแบน / Krathum-Baen


รหัส 8847491

ชื่อ-สกุล อน. วิชัยดิษฐ์ จันทร์ปิตุ / PP. Wichaidit Chanpitu

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 19 ดูแลสโมสรโรตารีราชบุรี, แก่นจันทน์, พลอยราชบุรี

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี แก่นจันทน์ / Ganchan


รหัส 9634404

ชื่อ-สกุล อน. สุพล สิริธรรมเจริญ / PP. Suphon Sirithammacharoen

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 20 ดูแลสโมสรโรตารีโพธาราม, บ้านโป่ง, หลักห้า-ดำเนิน

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี หลักห้า-ดำเนิน / Luk-Ha-Damnern


รหัส 6109438

ชื่อ-สกุล อน. ภูริตา ผิวงาม / PP. Purita Pewngam

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 21 ดูแลสโมสรโรตารีพระประแดง, พระสมุทรเจดีย์, ลัดหลวง

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี ลัดหลวง / Ladluang


รหัส 6622885

ชื่อ-สกุล อน. ศุภกฤต ธนาภพพิศาล / PP. Supakit Tanapobpisarn

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 22 ดูแลสโมสรโรตารีสำโรง, เทพารักษ์, ปู่เจ้าสมิงพราย เอราวัณ

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี เทพารักษ์ / Teparak


รหัส 9784075

ชื่อ-สกุล อน. ศิวโรจน์ อภิวีระสิริกุล / PP. Sivaroch Apivirasirikul

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 23 ดูแลสโมสรโรตารีสมุทรปราการ, บางพลี, บางบ่อ

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี บางพลี / Bangplee


รหัส 2381013

ชื่อ-สกุล อน. ทวีศักดิ์ จองกาญจนา / PP. Taweesak Jongkanchana

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 24 ดูแลสโมสรโรตารีนครปฐม, พุทธมณฑล, ดอนตูม, ไร่ขิงสามพราน

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี นครปฐม / Nakornpathom


รหัส 8613726

ชื่อ-สกุล อน. อนงค์ จุลนิพิฐวงษ์ / PP. Anong Julnipitawong

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 25 ดูแลสโมสรโรตารีบางเลน, พระปฐมเจดีย์, กำแพงแสน, ทวารวดี

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี พระปฐมเจดีย์ / Pra-Pathom-Chedi


รหัส 7032599

ชื่อ-สกุล อน. ปฐมสิทธิ์ ชาญสิทธิ์จิรากุล / PP. Pathomsid Chansidjirakul

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 26 ดูแลสโมสรโรตารีสนามจันทร์, นครชัยศรี, สามพราน

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี สนามจันทร์ / Sanam-Chan


รหัส 8278445

ชื่อ-สกุล อน. ผ่องใส พันธุรัตน์ / PP. Pongsai Phanturat

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 27 ดูแลสโมสรโรตารีกาญจนบุรี, ทองผาภูมิ, มณีกาญจน์, E-Club 3330, นเรศวร-กาญจนบุรี

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี มณีกาญจน์ / Maneekan


รหัส 5458867

ชื่อ-สกุล ผชภ. ชยุต ศิริกาญจนสุข / AG. Chayut Sirikanchanasuk

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 28 ดูแลสโมสรโรตารีท่าเรือ-กาญจนบุรี, ท่าม่วง, ลูกแก-กาญจนบุรี

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี ท่าเรือ-กาญจนบุรี / Tharua-Kanchachanaburi


รหัส 9461501

ชื่อ-สกุล ผชภ. นงลักษณ์ ศุภโสภณ / AG. Nongluck Supasopon

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 29 ดูแลสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี, เพชรสุพรรณ, สุพรรณิการ์

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี สุพรรณิการ์ / Suphannikar


รหัส 6888784

ชื่อ-สกุล อน. สถาพร ชุ่มใจ / PP. Sathaporn Choomjai

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 30 ดูแลสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์, อู่ทอง, สองพี่น้อง

ปีโรตารี 2021-2022

สโมสรโรตารี ป่าเลไลยก์ / Pa-Laelai