ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ปีโรตารี 2022-2023


รหัส 3110625

ชื่อ-สกุล อน. สมชาย ดิษฐพงศ์ภักดี / PP. Somchai Disthaphongphakdee

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 1 ดูแลสโมสรโรตารียะลา, เบตง

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี ยะลา / Yala


รหัส 9005415

ชื่อ-สกุล อน. ชญามณี คงสีพุฒ / PP. Chayamanee Kongsiput

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 2 ดูแลสโมสรโรตารีปัตตานี, นราธิวาส

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี ปัตตานี / Pattani


รหัส 9359248

ชื่อ-สกุล ผชภ. จิราลักษณ์ ผดุงภักดีวงศ์ / AG. Jiralak Padungpakdeewong

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 3 ดูแลสโมสรโรตารีหาดใหญ่, หาดใหญ่นครินทร์, หาดใหญ่อีสท์

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี หาดใหญ่นครินทร์ / Hatyai-Nakarin


รหัส 8926233

ชื่อ-สกุล อน. ไกร ผลประทุมแสน / PP. Krai Phonpratumsan

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 4 ดูแลสโมสรโรตารีคอหงส์, โคกเสม็ดชุน, นครหาดใหญ่

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี นครหาดใหญ่ / Nakhorn-Hatyai


รหัส 9439090

ชื่อ-สกุล อน. จารุวรรณ เหาตะวานิช / PP. Charuwon Hautavanija

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 5 ดูแลสโมสรโรตารีสงขลา, สตูล, ควนลัง - หาดใหญ่

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี สงขลา / Songkhla


รหัส 8130988

ชื่อ-สกุล อน. ถวัลย์ พรหมมา / PP. TAWAL PROMMA

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 6 ดูแลสโมสรโรตารีตรัง, พัทลุง. ช่อศรีตรัง, ทับเที่ยง

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี ตรัง / Trang


รหัส 9914565

ชื่อ-สกุล อน. Jonathan Russell / PP. Jonathan Russell

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 7 ดูแลสโมสรโรตารีภูเก็ต, ภูเก็ตเซ้าท์, ป่าตองบีช, ชิโนภูเก็ต, เหมืองแร่ภูเก็ต

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี ป่าตองบีช / Patong-Beach


รหัส 8784125

ชื่อ-สกุล อน. จารุวัฒน์ ติงหงะ / PP. Jaruwat Tingnga

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 8 ดูแลสโมสรโรตารีทุ่งคา, อันดามัน, จังซีลอน, พรหมเทพภูเก็ต

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี พรหมเทพภูเก็ต / Promthep-Phuket


รหัส 8006048

ชื่อ-สกุล ผชภ. เอมอร สิงห์แก้ว / AG. Em-Orn Singkaew

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 9 ดูแลสโมสรโรตารีตะกั่วป่า, พังงา, อันดามันพังงา

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี ตะกั่วป่า / Takuapa


รหัส 9101322

ชื่อ-สกุล อน. วิโรจน์ ทองเคร็ง / PP. Wirote Thongkreng

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 10 ดูแลสโมสรโรตารีกระบี่, อ่าวลึก, เหลืองกระบี่

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี อ่าวลึก / Aoluk


รหัส 10221800

ชื่อ-สกุล อน. จารี ม่วงทอง / PP. Jaree Moungthong

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 11 ดูแลสโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช, ไม้เรียง-นครศรี, เมืองต้นน้ำชะอวด

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี นครศรีธรรมราช / Nakhon-Srithamarat


รหัส 6212177

ชื่อ-สกุล อน. ณรงค์ สุทธิภักดี / PP. Narong Suthipakdee

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 12 ดูแลสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช, ทุ่งสง, นครศรีวีรไทย, พราวด์ นคร

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี นครศรีวีรไทย / Nakhonsri-Veerathai


รหัส 9729611

ชื่อ-สกุล อน. ไพรัตน์ สุดทอง / PP. Pairat Sudthong

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 13 ดูแลสโมสรโรตารีสิชล-นครศรี, โพธิ์เสด็จ-นครศรี, ท่าศาลา-นครศรี

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี ท่าศาลา-นครศรี / Tasala-Nakornsri


รหัส 9298396

ชื่อ-สกุล ผชภ. เพ็ญศรี สิงหภูมิ / AG. Pensri Singhapoom

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 14 ดูแลสโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี, ศรีตาปี, เพชรตาปี, บ้านนาสาร

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี / Ban-Na-San-Suratthani


รหัส 10851900

ชื่อ-สกุล อน. จตุพร สุทธิรัตน์ / PP. Jaluporn Sutthirat

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 15 ดูแลสโมสรโรตารีชุมพร, ระนอง

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี ระนอง / Ranong


รหัส 8558995

ชื่อ-สกุล อน. รำไพ คำวิจารณ์ / PP. Rampai Kamwijan

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 16 ดูแลสโมสรโรตารีปราณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, หัวหิน, รอยัลหัวหิน

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี ประจวบคีรีขันธ์ / Prachuap_Khirikhan


รหัส 2248268

ชื่อ-สกุล อน. ธนัชพร ศรีฟ้า / PP. Tanatporn Srifa

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 17 ดูแลสโมสรโรตารีเพชรบุรี, ชะอำ, เขาวัง

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี ชะอำ / Cha-am


รหัส 5714935

ชื่อ-สกุล อน. ดำรง ศิรโกวิท / PP. Damrong Sirakovit

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 18 ดูแลสโมสรโรตารีสมุทรสงคราม, บ้านแพ้ว, สมุทรสาคร, กระทุ่มแบน

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี สมุทรสาคร / Samutsakhon


รหัส 6810682

ชื่อ-สกุล อน. ประจวบ ฤทธิ์แดง / PP. Prajuab Riddang

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 19 ดูแลสโมสรโรตารีราชบุรี, แก่นจันทน์, พลอยราชบุรี

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี พลอยราชบุรี / Ploi_Ratchaburi


รหัส 5458314

ชื่อ-สกุล ผชภ. ประยงค์ อัครชัยพันธุ์ / AG. Prayong Akharachaiphan

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 20 ดูแลสโมสรโรตารีโพธาราม, บ้านโป่ง, หลักห้า-ดำเนิน

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี บ้านโป่ง / Ban-Pong


รหัส 6562274

ชื่อ-สกุล อน. สุนทร อมรไพโรจน์ / PP. Soonthorn Amornpairoj

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 21 ดูแลสโมสรโรตารีพระประแดง, พระสมุทรเจดีย์, ลัดหลวง

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี พระสมุทรเจดีย์ / Phrasamutjadee


รหัส 6905324

ชื่อ-สกุล ผชภ. สุวิน เพิ่มพูล / AG. Suwin Permpool

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 22 ดูแลสโมสรโรตารีสำโรง, เทพารักษ์, ปู่เจ้าสมิงพราย เอราวัณ

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี สำโรง / Samrong


รหัส 8095450

ชื่อ-สกุล นย. บำรุง สุขแก้ว / P. BUMRUNG SUKKEAN

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 23 ดูแลสโมสรโรตารีสมุทรปราการ, บางพลี, บางบ่อ

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี บางบ่อ / Bangbor


รหัส 5841468

ชื่อ-สกุล อน. ทิวาพร โชครุ่งเจริญชัย / PP. Tivaporn Chokrungcharoenchai

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 24 ดูแลสโมสรโรตารีนครปฐม, พุทธมณฑล, ดอนตูม, ไร่ขิงสามพราน

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี ดอนตูม / Dontoom


รหัส 8239942

ชื่อ-สกุล ผชภ. ธีรศักดิ์ สุนทรอภิชาติ / AG. Theerasak Sunthonaphichart

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 25 ดูแลสโมสรโรตารีบางเลน, พระปฐมเจดีย์, กำแพงแสน, ทวารวดี

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี กำแพงแสน / Kampaengsan


รหัส 5253547

ชื่อ-สกุล อน. อัญชลี อมรสิน / PP. Anchalee Amornsin

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 26 ดูแลสโมสรโรตารีสนามจันทร์, นครชัยศรี, สามพราน

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี สนามจันทร์ / Sanam-Chan


รหัส 6670410

ชื่อ-สกุล อน. อนันต์ นัยศิริสิงห์ / PP. Anan Naisirising

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 27 ดูแลสโมสรโรตารีกาญจนบุรี, ทองผาภูมิ, มณีกาญจน์, E-Club 3330, นเรศวร-กาญจนบุรี

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี นเรศวร - กาญจนบุรี / Naresuan-Kanchanaburi


รหัส 8645788

ชื่อ-สกุล อน. ทัตพงศ์ อาจปักษา / PP. Tadpong Ardpaksa

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 28 ดูแลสโมสรโรตารีท่าเรือ-กาญจนบุรี, ท่าม่วง, ลูกแก-กาญจนบุรี

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี ลูกแก-กาญจนบุรี / Lukkae-Kanchanaburi


รหัส 5710523

ชื่อ-สกุล อน. ศรีชัย เทพศิลปวิสุทธิ์ / PP. SRICHAI THESILPAWISUTH

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 29 ดูแลสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี, เพชรสุพรรณ, สุพรรณิการ์

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี สุพรรณบุรี / Suphanburi


รหัส 8705113

ชื่อ-สกุล อน. พิมญาดา แจ่มอรุณ / PP. Pimyada Jamaroon

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 30 ดูแลสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์, อู่ทอง, สองพี่น้อง

ปีโรตารี 2022-2023

สโมสรโรตารี สองพี่น้อง / Songpeenong