ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ปีโรตารี 2020-2021


รหัส 8457469

ชื่อ-สกุล อน. จิตติ จันทรมงคล / PP. Jitti Jantornmongkol

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 1 ดูแลสโมสรโรตารียะลา, เบตง

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี เบตง / Betong


รหัส 9311797

ชื่อ-สกุล อน. บุษรา เบนอะสาร / PP. Butsara Benarsan

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 2 ดูแลสโมสรโรตารีปัตตานี, นราธิวาส

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี นราธิวาส / Narathiwat


รหัส 9234503

ชื่อ-สกุล อน. นิมิตร ชัยจิต / PP. Nimit Chaijit

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 3 ดูแลสโมสรโรตารีหาดใหญ่, หาดใหญ่นครินทร์, หาดใหญ่อีสท์

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี หาดใหญ่อิสต์ / Hatyai-East


รหัส 6729109

ชื่อ-สกุล อน. ฐาณิชญาณ์ ดวงสุวรรณ / PP. Tanitchaya Duangsuwan

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 4 ดูแลสโมสรโรตารีคอหงส์, โคกเสม็ดชุน, นครหาดใหญ่

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี คอหงส์ / Khohong


รหัส 6463765

ชื่อ-สกุล อน. อรอนงค์ กูลแก้ว / PP. On-Anong Koolkaew

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 5 ดูแลสโมสรโรตารีสงขลา, สตูล, ควนลัง - หาดใหญ่

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี สงขลา / Songkhla


รหัส 5591750

ชื่อ-สกุล อน. เล็ก กิตติเชษฐ์ / PP. Lek Kittichet

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 6 ดูแลสโมสรโรตารีตรัง, พัทลุง. ช่อศรีตรัง, ทับเที่ยง

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ช่อศรีตรัง / Chor-Sritrang


รหัส 5753965

ชื่อ-สกุล อน. ธนิต ตันติวิท / PP. Tanit Tantivit

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 7 ดูแลสโมสรโรตารีภูเก็ต, ภูเก็ตเซ้าท์, ป่าตองบีช, ชิโนภูเก็ต, เหมืองแร่ภูเก็ต

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ภูเก็ต / Phuket


รหัส 5924976

ชื่อ-สกุล อน. สุขศิริ วงศ์ชุมพิศ / PP. Suksiri Wongchumpis

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 8 ดูแลสโมสรโรตารีทุ่งคา, อันดามัน, จังซีลอน, พรหมเทพภูเก็ต

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี จังซีลอน / Junkseilon


รหัส 8006047

ชื่อ-สกุล ผชภ. เอกบุตร ชินโสภณพันธ์ / AG. Eakbut Chinsophonphan

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 9 ดูแลสโมสรโรตารีตะกั่วป่า, พังงา, อันดามันพังงา

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ตะกั่วป่า / Takuapa


รหัส 8253996

ชื่อ-สกุล อน. พัชรา พูลโภคผล / PP. Patchara Phulphokphol

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 10 ดูแลสโมสรโรตารีกระบี่, อ่าวลึก, เหลืองกระบี่

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี เหลืองกระบี่ / Leung-Krabi


รหัส 8573607

ชื่อ-สกุล อน. ธนกฤต เพชรชูช่วย / PP. THANAKRIT PETCHUCHUAY

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 11 ดูแลสโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช, ไม้เรียง-นครศรี, เมืองต้นน้ำชะอวด

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี นครศรีธรรมราช / Nakhon-Srithamarat


รหัส 9376043

ชื่อ-สกุล อน. อุบล คชศักดิ์ / PP. Ubon Kotchasak

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 12 ดูแลสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช, ทุ่งสง, นครศรีวีรไทย, พราวด์ นคร

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ทุ่งสง / Thoongsong


รหัส 8489189

ชื่อ-สกุล อน. จำรัส เพชรทับ / PP. Jamrat Patthub

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 13 ดูแลสโมสรโรตารีสิชล-นครศรี, โพธิ์เสด็จ-นครศรี, ท่าศาลา-นครศรี

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี สิชล-นครศรี / Sichon-Nakhonsri


รหัส 5909089

ชื่อ-สกุล อน. อารดี หอมอรุณ / PP. Aradee Homarun

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 14 ดูแลสโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี, ศรีตาปี, เพชรตาปี, บ้านนาสาร

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ศรีตาปี / Sritapee


รหัส 6109450

ชื่อ-สกุล อน. อาริต เกษมสุขธวัช / PP. Arit Kasemsuktawach

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 15 ดูแลสโมสรโรตารีชุมพร, ระนอง

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ชุมพร / Chumphon


รหัส 2348946

ชื่อ-สกุล ผชภ. สุพจน์ แท่นประเสริฐกุล / AG. Supot Tanprasertkul

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 16 ดูแลสโมสรโรตารีปราณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, หัวหิน, รอยัลหัวหิน

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี หัวหิน / Hua-Hin


รหัส 8555143

ชื่อ-สกุล อน. รำพึง นางาม / PP. Rumpeng Nangam

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 17 ดูแลสโมสรโรตารีเพชรบุรี, ชะอำ, เขาวัง

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี เขาวัง / Khaowang


รหัส 8860277

ชื่อ-สกุล อน. วนิดา ศักดิ์ศรีสุวรรณ / PP. Wannida Saksrisuwan

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 18 ดูแลสโมสรโรตารีสมุทรสงคราม, บ้านแพ้ว, สมุทรสาคร, กระทุ่มแบน

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี บ้านแพ้ว / Ban-Phaeo


รหัส 2109035

ชื่อ-สกุล ผชภ. มนัส เดือนขึ้น / AG. Manat Duen-Kun

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 19 ดูแลสโมสรโรตารีราชบุรี, แก่นจันทน์, พลอยราชบุรี

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ราชบุรี / Ratchaburi


รหัส 8607535

ชื่อ-สกุล อน. ขวัญใจ กมลพันธ์ทิพย์ / PP. Kwanjai Kumolpanthip

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 20 ดูแลสโมสรโรตารีโพธาราม, บ้านโป่ง, หลักห้า-ดำเนิน

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี โพธาราม / Photharam


รหัส 8986988

ชื่อ-สกุล อน. ธนาวรรณ รุ่งเรือง / PP. Thanawan Rungrung

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 22 ดูแลสโมสรโรตารีสำโรง, เทพารักษ์, ปู่เจ้าสมิงพราย เอราวัณ

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี เอราวัณ / Erawan


รหัส 9340027

ชื่อ-สกุล อน. ลาวัลย์ แซ่ตั้ง / PP. Lawan SaeTang

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 23 ดูแลสโมสรโรตารีสมุทรปราการ, บางพลี, บางบ่อ

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี สมุทรปราการ / Samutprakarn


รหัส 8431511

ชื่อ-สกุล อน. ปริญญา บุญส่งเจริญ / PP. Parinya Boonsongjarean

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 24 ดูแลสโมสรโรตารีนครปฐม, พุทธมณฑล, ดอนตูม, ไร่ขิงสามพราน

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี พุทธมณฑล / Phuttamonthon


รหัส 6621042

ชื่อ-สกุล นยก. เบญจวรรณ ธรรมศิริพงษ์ / CP. Benjawan Thamsiripong

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 25 ดูแลสโมสรโรตารีบางเลน, พระปฐมเจดีย์, กำแพงแสน, ทวารวดี

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ทวารวดี / Thavaravadi


รหัส 9564025

ชื่อ-สกุล ผชภ. พัชรวัฒน์ กัลยาวุฒิพงศ์ / AG. Patcharawat Kalayawudhipong

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 26 ดูแลสโมสรโรตารีสนามจันทร์, นครชัยศรี, สามพราน

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี นครชัยศรี / Nakornchaisri


รหัส 6501226

ชื่อ-สกุล อน. ทัศนะ พฤกษาไพศาลศิลป์ / PP. Tassana Phuksapaisalsilp

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 27 ดูแลสโมสรโรตารีกาญจนบุรี, ทองผาภูมิ, มณีกาญจน์, E-Club 3330, นเรศวร-กาญจนบุรี

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี กาญจนบุรี / Kanchanaburi


รหัส 3411556

ชื่อ-สกุล อน. ธีรยุทธ พฤกษ์หัตถพงศ์ / PP. Theerayut Prukhattapong

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 28 ดูแลสโมสรโรตารีท่าเรือ-กาญจนบุรี, ท่าม่วง, ลูกแก-กาญจนบุรี

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี ท่าม่วง / Thamuang


รหัส 5710491

ชื่อ-สกุล อน. สมพงษ์ เล้าสิทธิวรงค์ / PP. SOMPHONG LAOSITTHIWARONG

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 29 ดูแลสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี, เพชรสุพรรณ, สุพรรณิการ์

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี สุพรรณบุรี / Suphanburi


รหัส 5652952

ชื่อ-สกุล ผชภ. สุบงกช ธงทองทิพย์ / AG. Subongkot Tongthongthip

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 30 ดูแลสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์, อู่ทอง, สองพี่น้อง

ปีโรตารี 2020-2021

สโมสรโรตารี อู่ทอง / U-thong