ผู้ว่าการภาคนอมินี ภาค3330 ปีโรตารี 2566-2567
District Governors-Nominee 2023-2024

ผวน.ฐกฤต บุตรรุ่งโรจน์ (ภูเก็ตเซ้าท์)
DGN.Takrit Budrungroge (Phuket-South)