ประธานคณะอนุกรรมการกลุ่มฝึกอบรมด้านอาชีพ
Chair, Vocational Training Subcommittee
ปีโรตารี 2567-2568

อน.รัชดา เทพนาวา (ควนลัง - หาดใหญ่)
PP.Ratchada Thepnava (Khuanlang-Hatyai)