ประธานคณะอนุกรรมการกลุ่มฝึกอบรมด้านอาชีพ
Chair, Distric Vocaltional Traning (VIT) Sub-Committee

อน.รัชดา เทพนาวา (ควนลัง-หาดใหญ)
PP.Ratchada Thepnava (Khuanlang-Hatyai)