ประธานคณะกรรมการบริการชุมชนโรตารีภาค RCC
Chair, District Rotary Community Corps Committee

อน. วีระ หริจันทนะวงศ์ (ทุ่งคา)
PP. Weera Harichantanawong (Tongkah)