ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

เรื่อง การอุปถัมภ์และการก่อตั้งกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี ปีบริหาร 2563-2564 วันที่โพสต์: 2020-09-22


รายละเอียด / กิจกรรม ::

เรียน นายกสโมสรโรตารี, ภาค 3330, โรตารีสากล ทุกสโมสร

 

                               ตามที่ผมได้รับเกียรติแต่งตั้งจาก ผวภ. เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการชุมชนโรตารีภาค, พร้อมทั้งคณะกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความรู้และสนับสนุนทุกสโมสรที่มีความประสงค์ในการก่อตั้งกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี ( RCC ) ขึ้นในพื้นที่ของท่าน

 

                                โดยเฉพาะสโมสรที่เป็นสโมสรอุปถัมภ์ของกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีอยู่แล้วนั้น  คงจะได้นำเนื้อหาสาระความรู้ในเอกสารที่ได้แนบมาไปใช้ในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยขน์ของกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี และที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งคือ ทางสโมสรโรตารีอุปถัมป์จะต้องเข้าไปปรับปรุงข้อมูลของประธานชุมชนโรตารี ( RCC President ) พร้อมทั้ง Email   ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามคติพจน์ “ โรตารี เปิดแนวทาง สร้างโอกาส “  และประสพความสำเร็จในการทำกิจกรรมตลอดทั้งปีบริหาร 2563-2564          

             

                                                        

                                                                                        

                                                                                       ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

 

                                                                                        

                                                                                           อน. วีระ หริจันทนะวงศ์

                                                                                 ประธานคณะกรรมการชุมชนโรตารีภาค

                                                                            โรตารีสากล, ภาค 3330, ปีบริหาร 2563-2564