เอกสารดาวน์โหลด


ลำดับ เอกสารดาวน์โหลด
1 Vibrant Club Workshop - Foundation (Final TH Version)

date: 2023-08-07

2 Pre – Vibrant Club Workshop Rotary Foundation

date: 2023-07-27

3 1-ฟอร์มMOU - บันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของสโมสร-มูลนิธิโรตารี (Word)(2023-2024).doc

date: 2023-05-22

4 1-ฟอร์มMOU - บันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของสโมสร-มูลนิธิโรตารี(2023-2024).pdf

date: 2023-05-22

5 2-Form MOU - Club Qualification memorandum of Understanding-The Rotary Foundation (Word)(2023-2024).docx

date: 2023-05-22

6 2-Form MOU - Club Qualification memorandum of Understanding-The Rotary Foundation(2023-2024).pdf

date: 2023-05-22

7 Form 2 - Request DDF for District Grant Project (ไทย_Eng.)(2023-2024).docx

date: 2023-05-22

8 Form 2 - Request DDF for District Grant Project (ไทย_Eng.)(2023-2024).pdf

date: 2023-05-22

9 Form 3 - District Grant Application (Word)(2023-2024).docx

date: 2023-05-22

10 Form 3 - District Grant Application(2023-2024).pdf

date: 2023-05-22

11 Form 3 - ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนระดับภาค (Word)(2023-2024).docx

date: 2023-05-22

12 Form 3 - ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนระดับภาค(2023-2024).pdf

date: 2023-05-22

13 Form 4 - ข้อมูลการสั่งจ่ายเงินสำหรับทุนสนับสนุนระดับภาค PAYEE INFORMATION FORM-TH & EN (Word)(2023-2024).doc

date: 2023-05-22

14 Form 4 - ข้อมูลการสั่งจ่ายเงินสำหรับทุนสนับสนุนระดับภาค PAYEE INFORMATION FORM-TH & EN(2023-2024).pdf

date: 2023-05-22

15 Form 5 - Check List of District Grant Application-TH & EN (Word)(2023-2024).doc

date: 2023-05-22

16 Form 5 - Check List of District Grant Application-TH & EN(2023-2024).pdf

date: 2023-05-22

17 Form 6 - Report – District Grant Project (Word)(2023-2024).docx

date: 2023-05-22

18 Form 6 - Report – District Grant Project(2023-2024).pdf

date: 2023-05-22

19 Form 6 - แบบฟอร์มรายงานทุนสนับสนุนระดับภาค (Word)(2023-2024).docx

date: 2023-05-22

20 Form 6 - แบบฟอร์มรายงานทุนสนับสนุนระดับภาค(2023-2024).pdf

date: 2023-05-22

21 Simplified DDF available in 2023-2024.xlsx

date: 2023-05-22

22 Slide - District Grant(2023-2024).pptx

date: 2023-05-22

23 Slide - Foundation Funding Model_Orachorn_GMS 2023(2023-2024).ppt

date: 2023-05-22

24 Slide - Global Grant(2023-2024).pptx

date: 2023-05-22

25 Slide - Grant Management Seminar(2023-2024).pptx

date: 2023-05-22

26 Slide - International Service D3330 for GMS 21 May 2023 Trang(2023-2024).pptx

date: 2023-05-22

27 Club MOU EN (2022-2023).pdf

date: 2022-07-05

28 Club MOU TH of 3330 (2022-2023).docx

date: 2022-07-05

29 Form 6 - แบบฟอร์มรายงานทุนสนับสนุนระดับภาค (ไทย)(2022-2023).pdf

date: 2022-07-02

30 Form 6 - แบบฟอร์มรายงานทุนสนับสนุนระดับภาค (ไทย)(2022-2023).docx

date: 2022-07-02

31 Form 6 - Report for District Grant Project (Closed)(2022-2023).pdf

date: 2022-07-02

32 Form 6 - Report for District Grant Project (Closed)(2022-2023).docx

date: 2022-07-02

33 Form 5 - ใบตรวจสอบเอกสารแนบ District Grant (2022-2023).pdf

date: 2022-07-02

34 Form 5 - ใบตรวจสอบเอกสารแนบ District Grant (2022-2023).doc

date: 2022-07-02

35 Form 4 - แบบฟอร์มการสั่งจ่ายเงิน_DG Payee Info Form(2022-2023).pdf

date: 2022-07-02

36 Form 4 - แบบฟอร์มการสั่งจ่ายเงิน_DG Payee Info Form(2022-2023).doc

date: 2022-07-02

37 Form 3 - ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนระดับภาค(2022-2023).pdf

date: 2022-07-02

38 Form 3 - ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนระดับภาค(2022-2023).docx

date: 2022-07-02

39 Form 3 - District Grant Application (2022-2023).pdf

date: 2022-07-02

40 Form 3 - District Grant Application (2022-2023).docx

date: 2022-07-02

41 Form 2 - Request DDF for District Grant Project (ไทย&Eng.)(2022-2023).pdf

date: 2022-07-02

42 Form 2 - Request DDF for District Grant Project (ไทย&Eng.)(2022-2023).docx

date: 2022-07-02

43 คำแนะนำสำหรับทุนสนับสนุนระดับโลก

date: 2021-11-03

44 ยอดเงิน DDF ของแต่ละสโมสรในภาค 3330 ปีโรตารี 2021-2022

date: 2021-07-10

45 Form 6 - แบบฟอร์มรายงานทุนสนับสนุนระดับภาค (ไทย)(2021-2022)

date: 2021-06-21

46 Form 6 - Report for District Grant Project (Closed)(2021-2022)

date: 2021-06-21

47 Form 5 - ใบตรวจสอบเอกสารแนบ District Grant(2021-2022)

date: 2021-06-21

48 Form 4 - แบบฟอร์มการสั่งจ่ายเงิน_DG Payee Info Form(2021-2022)

date: 2021-06-21

49 Form 3 - ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนระดับภาค(2021-2022)

date: 2021-06-21

50 Form 3 - District Grant Application(2021-2022)

date: 2021-06-21

51 Form 2 - Request DDF for District Grant Project (ไทย&Eng.)(2021-2022)

date: 2021-06-21

52 Form (En) - Club_MOU_en for D. 3330

date: 2021-06-21

53 Form (Th) - Club_MOU_Th for D. 3330

date: 2021-06-21

54 ทุนการศึกษา ภาค 3330 โรตารีสากล

date: 2021-06-21

55 การทำโครงการ District Grant (+Ep07)

date: 2021-06-21

56 การทำ Global Grant

date: 2021-06-21

57 Foundation change in 1 July 2021

date: 2021-06-21

58 วิธีทำ Global Grant project

date: 2020-09-18

59 Action Plan of Rotary Foundation

date: 2020-08-08

60 DDF for each club (ตัวเลข DDF ของแต่ละสโมสร)

date: 2020-07-08

61 Global Grant Assessment Results (รายงานผลขอลงการประเมินชุมชนเกี่ยวกับโครงการ)

date: 2020-07-08

62 Global Grant Training Plan (แผนการอบรมของ Global Grant)

date: 2020-07-08

63 MOU for Global Grant

date: 2020-07-08

64 ใบสมัครขอทุน Global Grant project ฉบับร่าง พร้อมคำอธิบาย

date: 2020-07-08

65 ใบสมัครขอทุน Global Grant project ฉบับร่าง

date: 2020-07-08

66 Documents Check list for District Grant

date: 2020-07-08

67 ใบตรวจสอบเอกสารสำหรับ District Grant project

date: 2020-07-08

68 Final Report form for District Grant

date: 2020-07-08

69 แบบฟอร์มรายงานสำหรับ District Grant project

date: 2020-07-08

70 District Grant payee form

date: 2020-07-08

71 แบบฟอร์มการจ่ายเงิน Payee Form

date: 2020-07-08

72 District Grant Application

date: 2020-07-08

73 ใบสมัครขอรับทุน District Grant

date: 2020-07-08

74 Request DDF for District Grant project

date: 2020-07-08

75 แบบฟอร์มการขอทุน DDF เพื่อโครงการ District Grant

date: 2020-07-08

76 Guide line for District Grant project

date: 2020-07-08

77 คู่มือการทำ District Grant project

date: 2020-07-08

78 Timeline of District Grant process

date: 2020-07-08

79 ตารางเวลาการทำ District Grant (Timeline of District Grant process)

date: 2020-07-08