รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 17 ท่าน

สโมสร ลัดหลวง / Ladluangลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

กรกฎาคม

1 20 10 5 75.00 %
2

กรกฎาคม

2 20 14 0 70.00 %
3

กรกฎาคม

3 20 15 0 75.00 %
4

สิงหาคม

1 20 14 0 70.00 %
5

สิงหาคม

2 20 0 15 75.00 %
6

สิงหาคม

3 20 13 0 65.00 %
7

สิงหาคม

4 20 13 0 65.00 %