รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 22 ท่าน

สโมสร พระประแดง / Phrapradaengลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

เมษายน

1 23 12 0 52.17 %
2

เมษายน

2 23 6 0 26.09 %
3

พฤษภาคม

1 23 11 0 47.83 %
4

พฤษภาคม

2 23 13 0 56.52 %
5

กรกฎาคม

1 18 19 0 105.56 %
6

สิงหาคม

1 23 18 33 221.74 %
7

สิงหาคม

2 23 10 18 121.74 %