รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 31 ท่าน

สโมสร สงขลา / Songkhlaลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

กุมภาพันธ์

1 32 17 5 68.75 %
2

กุมภาพันธ์

2 32 19 7 81.25 %
3

มีนาคม

1 32 28 2 93.75 %
4

มีนาคม

2 32 22 8 93.75 %
5

มีนาคม

2 32 19 8 84.38 %
6

มีนาคม

3 32 19 6 78.13 %
7

กรกฎาคม

1 28 26 2 100.00 %
8

กรกฎาคม

2 28 21 4 89.29 %
9

กรกฎาคม

3 28 15 10 89.29 %
10

สิงหาคม

1 28 21 4 89.29 %
11

สิงหาคม

1 28 21 4 89.29 %
12

สิงหาคม

1 28 21 4 89.29 %
13

สิงหาคม

1 28 21 4 89.29 %
14

สิงหาคม

1 28 21 4 89.29 %
15

สิงหาคม

2 28 23 2 89.29 %
16

กันยายน

1 28 14 8 78.57 %
17

กันยายน

2 28 19 7 92.86 %
18

กันยายน

3 28 18 4 78.57 %
19

กันยายน

4 28 14 9 82.14 %
20

ตุลาคม

1 28 19 6 89.29 %
21

ตุลาคม

2 28 17 6 82.14 %
22

ตุลาคม

3 28 25 2 96.43 %
23

ตุลาคม

3 28 18 4 78.57 %
24

พฤศจิกายน

1 30 19 6 83.33 %
25

พฤศจิกายน

2 30 21 7 93.33 %
26

พฤศจิกายน

3 30 18 5 76.67 %
27

พฤศจิกายน

4 30 18 6 80.00 %