รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 31 ท่าน

สโมสร ราชบุรี / Ratchaburiลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

มกราคม

1 34 19 0 55.88 %
2

มกราคม

2 34 18 0 52.94 %
3

มกราคม

3 34 21 0 61.76 %
4

กุมภาพันธ์

1 37 16 3 51.35 %
5

กุมภาพันธ์

2 37 21 0 56.76 %
6

มีนาคม

1 37 22 1 62.16 %
7

มีนาคม

2 37 21 2 62.16 %
8

มีนาคม

3 37 20 1 56.76 %
9

เมษายน

1 37 19 1 54.05 %
10

เมษายน

2 37 17 2 51.35 %
11

พฤษภาคม

1 37 20 0 54.05 %
12

พฤษภาคม

2 37 22 0 59.46 %
13

พฤษภาคม

3 37 23 0 62.16 %
14

มิถุนายน

1 37 20 0 54.05 %
15

มิถุนายน

2 37 17 0 45.95 %
16

กรกฎาคม

1 34 27 0 79.41 %
17

กรกฎาคม

2 34 24 0 70.59 %
18

กรกฎาคม

3 34 24 0 70.59 %
19

กรกฎาคม

4 34 18 2 58.82 %
20

สิงหาคม

1 34 21 2 67.65 %
21

สิงหาคม

2 34 20 2 64.71 %
22

สิงหาคม

3 34 19 3 64.71 %
23

ตุลาคม

1 34 21 0 61.76 %
24

ตุลาคม

2 34 18 1 55.88 %
25

ตุลาคม

3 34 19 3 64.71 %
26

พฤศจิกายน

1 34 32 0 94.12 %
27

พฤศจิกายน

2 34 22 0 64.71 %
28

พฤศจิกายน

3 34 30 0 88.24 %
29

พฤศจิกายน

4 34 29 0 85.29 %
30

ธันวาคม

1 34 20 0 58.82 %
31

ธันวาคม

2 34 21 0 61.76 %