รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 43 ท่าน

สโมสร ศรีตาปี / Sritapeeลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

มีนาคม

- 47 40 0 85.11 %
2

มีนาคม

- 47 35 0 74.47 %
3

มีนาคม

- 47 39 0 82.98 %
4

กรกฎาคม

1 47 45 0 95.74 %
5

กรกฎาคม

2 44 32 0 72.73 %
6

กรกฎาคม

4 45 38 0 84.44 %
7

กรกฎาคม

5 45 40 0 88.89 %
8

สิงหาคม

- 47 38 0 80.85 %
9

สิงหาคม

- 47 39 0 82.98 %
10

กันยายน

- 47 38 0 80.85 %
11

กันยายน

- 47 45 0 95.74 %
12

ตุลาคม

- 47 38 1 82.98 %
13

ตุลาคม

- 47 42 0 89.36 %
14

ตุลาคม

- 47 41 0 87.23 %