รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 36 ท่าน

สโมสร บ้านแพ้ว / Ban-Phaeoลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

สิงหาคม

1 29 18 0 62.07 %
2

สิงหาคม

2 29 16 0 55.17 %
3

กันยายน

1 29 18 0 62.07 %
4

กันยายน

2 29 18 0 62.07 %
5

ตุลาคม

1 29 18 0 62.07 %
6

ตุลาคม

2 29 16 0 55.17 %
7

พฤศจิกายน

1 29 16 0 55.17 %
8

พฤศจิกายน

2 29 18 0 62.07 %