รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 14 ท่าน

สโมสร พัทลุง / phatthalungลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

พฤศจิกายน

6 11 4 4 72.73 %
2

ธันวาคม

- 12 12 0 100.00 %
3

ธันวาคม

3 10 7 0 70.00 %
4

ธันวาคม

4 10 8 2 100.00 %
5

ธันวาคม

6 11 8 16 218.18 %