รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 40 ท่าน

สโมสร โคกเสม็ดชุน / Khok-Samedchunลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

มกราคม

1 30 13 0 43.33 %
2

มกราคม

2 30 9 1 33.33 %
3

มกราคม

3 30 8 0 26.67 %
4

กุมภาพันธ์

1 30 16 1 56.67 %
5

กุมภาพันธ์

2 30 19 0 63.33 %
6

กุมภาพันธ์

2 30 18 0 60.00 %
7

มีนาคม

1 30 14 0 46.67 %
8

มีนาคม

2 30 19 0 63.33 %
9

สิงหาคม

1 30 21 0 70.00 %
10

สิงหาคม

2 30 22 22 146.67 %
11

สิงหาคม

2 30 24 0 80.00 %
12

กันยายน

1 30 22 0 73.33 %
13

กันยายน

2 30 25 0 83.33 %
14

ตุลาคม

1 30 19 3 73.33 %
15

ตุลาคม

2 30 25 3 93.33 %
16

ตุลาคม

3 30 15 2 56.67 %
17

ธันวาคม

1 30 16 0 53.33 %
18

ธันวาคม

2 30 10 1 36.67 %
19

ธันวาคม

3 30 13 0 43.33 %