รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 12 ท่าน

สโมสร นครชัยศรี / Nakornchaisriลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

กรกฎาคม

1 7 7 0 100.00 %
2

กันยายน

3 7 7 0 100.00 %
3

ตุลาคม

4 7 7 0 100.00 %
4

พฤศจิกายน

5 7 7 0 100.00 %