รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 24 ท่าน

สโมสร ลูกแก-กาญจนบุรี / Lukkae-Kanchanaburiลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

สิงหาคม

1 25 15 0 60.00 %
2

สิงหาคม

2 25 13 0 52.00 %