รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 28 ท่าน

สโมสร ท่าม่วง / Thamuangลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

มกราคม

1 24 22 0 91.67 %
2

มกราคม

2 24 23 0 95.83 %
3

มกราคม

3 24 24 0 100.00 %
4

กุมภาพันธ์

1 28 27 0 96.43 %
5

มีนาคม

1 28 11 0 39.29 %
6

มีนาคม

2 28 14 0 50.00 %
7

มีนาคม

3 28 8 0 28.57 %
8

กรกฎาคม

1 27 6 21 100.00 %
9

กรกฎาคม

2 27 5 22 100.00 %
10

กรกฎาคม

3 27 27 0 100.00 %
11

สิงหาคม

1 27 25 2 100.00 %
12

สิงหาคม

2 27 14 13 100.00 %
13

สิงหาคม

3 27 14 13 100.00 %
14

สิงหาคม

4 27 25 0 92.59 %
15

กันยายน

1 27 26 0 96.30 %
16

กันยายน

2 27 26 0 96.30 %
17

กันยายน

3 26 26 0 100.00 %
18

กันยายน

4 26 26 0 100.00 %
19

ตุลาคม

1 26 25 0 96.15 %
20

ตุลาคม

2 26 22 4 100.00 %
21

ตุลาคม

3 26 26 0 100.00 %
22

พฤศจิกายน

1 26 25 0 96.15 %
23

พฤศจิกายน

2 26 23 0 88.46 %
24

พฤศจิกายน

3 27 23 4 100.00 %
25

พฤศจิกายน

4 27 27 0 100.00 %
26

ธันวาคม

1 27 25 0 92.59 %
27

ธันวาคม

2 27 20 7 100.00 %
28

ธันวาคม

3 27 27 0 100.00 %
29

ธันวาคม

4 24 22 0 91.67 %