รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 23 ท่าน

สโมสร หัวหิน / Hua-Hinลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

กุมภาพันธ์

1 29 18 4 75.86 %
2

กุมภาพันธ์

2 29 14 8 75.86 %
3

มีนาคม

1 29 13 6 65.52 %
4

มีนาคม

2 29 16 4 68.97 %
5

มีนาคม

3 29 13 3 55.17 %
6

มีนาคม

4 29 12 3 51.72 %
7

กรกฎาคม

1 29 20 2 75.86 %
8

กรกฎาคม

2 29 17 3 68.97 %
9

กรกฎาคม

3 29 19 1 68.97 %
10

สิงหาคม

- 29 19 4 79.31 %
11

สิงหาคม

6 29 11 4 51.72 %
12

กันยายน

1 29 18 7 86.21 %
13

กันยายน

2 29 24 1 86.21 %
14

ตุลาคม

1 29 17 10 93.10 %
15

ตุลาคม

2 29 18 8 89.66 %
16

ตุลาคม

3 29 20 3 79.31 %
17

พฤศจิกายน

1 29 18 5 79.31 %
18

พฤศจิกายน

2 29 16 4 68.97 %
19

พฤศจิกายน

3 29 14 6 68.97 %
20

พฤศจิกายน

4 29 17 5 75.86 %
21

ธันวาคม

1 29 20 5 86.21 %