รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 44 ท่าน

สโมสร ทุ่งคา / Tongkahลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

มกราคม

1 40 21 3 60.00 %
2

มกราคม

2 40 19 3 55.00 %
3

มกราคม

3 40 20 3 57.50 %
4

กุมภาพันธ์

1 40 25 3 70.00 %
5

กุมภาพันธ์

2 40 25 0 62.50 %
6

มีนาคม

1 40 14 6 50.00 %
7

เมษายน

1 40 19 5 60.00 %
8

กรกฎาคม

1 41 31 3 82.93 %
9

กรกฎาคม

2 41 22 4 63.41 %
10

กรกฎาคม

3 41 26 2 68.29 %
11

สิงหาคม

1 41 24 3 65.85 %
12

สิงหาคม

2 41 27 4 75.61 %
13

สิงหาคม

3 41 26 2 68.29 %
14

กันยายน

1 41 19 5 58.54 %
15

กันยายน

2 41 22 4 63.41 %
16

กันยายน

3 41 19 8 65.85 %
17

ตุลาคม

1 41 20 6 63.41 %
18

ตุลาคม

2 41 23 6 70.73 %
19

ตุลาคม

3 41 16 7 56.10 %
20

พฤศจิกายน

1 41 16 5 51.22 %
21

พฤศจิกายน

2 41 31 3 82.93 %
22

ธันวาคม

1 41 34 1 85.37 %
23

ธันวาคม

2 41 14 6 48.78 %
24

ธันวาคม

3 41 16 0 39.02 %