รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 14 ท่าน

สโมสร เทพารักษ์ / Teparakลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

มกราคม

1 15 15 15 200.00 %
2

มกราคม

2 15 15 15 200.00 %
3

มกราคม

3 15 15 15 200.00 %
4

กุมภาพันธ์

1 15 9 2 73.33 %
5

กุมภาพันธ์

2 15 10 1 73.33 %
6

กุมภาพันธ์

3 15 15 0 100.00 %
7

มีนาคม

1 15 7 5 80.00 %
8

มีนาคม

2 15 7 5 80.00 %
9

มีนาคม

3 15 7 6 86.67 %
10

พฤษภาคม

1 15 15 15 200.00 %
11

พฤษภาคม

2 15 15 15 200.00 %
12

พฤษภาคม

3 15 15 15 200.00 %
13

มิถุนายน

1 15 6 3 60.00 %
14

มิถุนายน

2 15 10 3 86.67 %
15

กรกฎาคม

1 15 15 0 100.00 %
16

กรกฎาคม

2 15 13 1 93.33 %
17

กรกฎาคม

3 15 13 0 86.67 %
18

สิงหาคม

1 15 11 0 73.33 %
19

สิงหาคม

2 15 9 2 73.33 %
20

สิงหาคม

3 15 11 1 80.00 %
21

กันยายน

1 15 13 1 93.33 %
22

กันยายน

2 15 10 1 73.33 %
23

กันยายน

3 15 10 1 73.33 %
24

ตุลาคม

1 15 12 0 80.00 %
25

ตุลาคม

2 15 13 1 93.33 %
26

ตุลาคม

3 15 12 3 100.00 %
27

พฤศจิกายน

1 15 11 0 73.33 %
28

พฤศจิกายน

2 15 9 1 66.67 %
29

พฤศจิกายน

3 15 13 0 86.67 %
30

ธันวาคม

1 15 8 5 86.67 %
31

ธันวาคม

2 15 10 1 73.33 %