รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 23 ท่าน

สโมสร ปราณบุรี / Pranburiลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

สิงหาคม

3 24 17 0 70.83 %
2

สิงหาคม

4 24 20 0 83.33 %
3

สิงหาคม

5 24 15 0 62.50 %
4

ตุลาคม

5 24 16 0 66.67 %
5

ตุลาคม

6 24 17 0 70.83 %