รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 10 ท่าน

สโมสร หลักห้า-ดำเนิน / Luk-Ha-Damnernลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

มกราคม

1 13 10 0 76.92 %
2

มกราคม

2 13 8 0 61.54 %
3

กุมภาพันธ์

1 13 8 0 61.54 %
4

กุมภาพันธ์

2 13 7 0 53.85 %
5

มีนาคม

1 14 8 0 57.14 %
6

มีนาคม

2 14 7 0 50.00 %
7

เมษายน

1 14 7 0 50.00 %
8

เมษายน

2 14 8 0 57.14 %
9

พฤษภาคม

1 14 8 0 57.14 %
10

พฤษภาคม

2 14 7 0 50.00 %
11

กรกฎาคม

1 13 10 0 76.92 %
12

กรกฎาคม

2 13 10 0 76.92 %
13

สิงหาคม

1 13 11 0 84.62 %
14

สิงหาคม

2 13 8 0 61.54 %
15

กันยายน

1 13 8 0 61.54 %
16

กันยายน

2 13 9 0 69.23 %
17

ตุลาคม

1 13 11 0 84.62 %
18

ตุลาคม

2 13 8 0 61.54 %
19

พฤศจิกายน

1 13 11 0 84.62 %
20

พฤศจิกายน

2 13 8 0 61.54 %
21

ธันวาคม

1 13 11 0 84.62 %
22

ธันวาคม

2 13 10 0 76.92 %