รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 11 ท่าน

สโมสร ชุมพร / Chumphonลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

พฤศจิกายน

1 11 7 0 63.64 %
2

พฤศจิกายน

2 11 7 0 63.64 %
3

พฤศจิกายน

3 11 7 0 63.64 %
4

พฤศจิกายน

4 11 6 0 54.55 %