รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 56 ท่าน

สโมสร นครปฐม / Nakornpathomลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

กุมภาพันธ์

1 71 58 10 95.77 %
2

กุมภาพันธ์

2 71 55 11 92.96 %
3

มีนาคม

1 71 58 9 94.37 %
4

มีนาคม

2 71 58 12 98.59 %
5

มีนาคม

3 71 71 0 100.00 %
6

มีนาคม

4 71 57 16 102.82 %
7

มีนาคม

5 71 68 0 95.77 %
8

กรกฎาคม

1 71 49 9 81.69 %
9

กรกฎาคม

2 71 49 9 81.69 %
10

สิงหาคม

1 71 59 8 94.37 %
11

สิงหาคม

2 71 59 8 94.37 %
12

สิงหาคม

3 71 56 5 85.92 %
13

สิงหาคม

4 70 53 9 88.57 %
14

กันยายน

1 70 59 9 97.14 %
15

กันยายน

2 70 59 5 91.43 %
16

กันยายน

3 70 52 10 88.57 %
17

กันยายน

4 70 59 5 91.43 %
18

ตุลาคม

1 70 53 12 92.86 %
19

ตุลาคม

2 70 56 12 97.14 %
20

ตุลาคม

3 70 59 9 97.14 %
21

พฤศจิกายน

1 70 53 12 92.86 %
22

พฤศจิกายน

2 70 59 9 97.14 %
23

พฤศจิกายน

3 70 53 14 95.71 %
24

พฤศจิกายน

4 70 59 9 97.14 %
25

ธันวาคม

1 71 53 8 85.92 %
26

ธันวาคม

2 71 59 10 97.18 %
27

ธันวาคม

3 71 62 4 92.96 %