รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 22 ท่าน

สโมสร หาดใหญ่นครินทร์ / Hatyai-Nakarinลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

มกราคม

1 16 11 0 68.75 %
2

มกราคม

2 16 10 0 62.50 %
3

มกราคม

3 16 11 0 68.75 %
4

มกราคม

4 16 12 0 75.00 %
5

กุมภาพันธ์

1 17 11 0 64.71 %
6

กุมภาพันธ์

2 17 13 0 76.47 %
7

กุมภาพันธ์

3 17 12 0 70.59 %
8

กุมภาพันธ์

4 17 11 0 64.71 %
9

มีนาคม

1 19 13 0 68.42 %
10

มีนาคม

2 19 11 0 57.89 %
11

มีนาคม

3 19 12 0 63.16 %
12

มีนาคม

4 19 8 8 84.21 %
13

ตุลาคม

1 15 10 0 66.67 %
14

ตุลาคม

2 15 9 0 60.00 %
15

ตุลาคม

3 15 10 0 66.67 %
16

ตุลาคม

4 15 9 0 60.00 %
17

ธันวาคม

1 15 9 0 60.00 %
18

ธันวาคม

2 15 9 0 60.00 %
19

ธันวาคม

3 15 10 0 66.67 %
20

ธันวาคม

4 15 10 0 66.67 %